Nieuws

Veel zwerfvuil in dorpskern

21 mei 2023

Op woensdag 10 mei was de verkennersgroep van Scouting Belfeld aan de beurt om in het gebied rondom Koramic, de Jumbo en De Hamar het zwerfafval op te ruimen in het kader van Belfeld groen moet je doen. Nadat er eerst wat pittige regenbuien waren overgetrokken, konden de Verkenners toch nog droog aan de opruimactie beginnen.

Er werden heel wat prulletjes en zwerfafval gevonden. Meer dan drie vuilniszakken vol zwerfafval kon een nieuw thuis worden gegeven: de prullenbak, waar het ook thuishoort! De verkennersgroep heeft hard zijn best gedaan om Belfeld weer een beetje mooier en schoner te maken. Jammer dat dit steeds weer nodig is, omdat veel mensen blijkbaar niet weten waar het afval thuishoort.