Doel en rol

Doel

Dorpsraad Belfeld houdt zich, gevraagd en ongevraagd, actief bezig met alle zaken die de leefbaarheid in Belfeld aangaan. (Woon-, leef- en werkklimaat, openbare ruimte, verkeer en veiligheid, volkshuisvesting, dorpsidentiteit, evenementen, sociaal maatschappelijke problemen etc.)

De Dorpsraad heeft ten doel een positieve bijdrage te leveren aan de ontwikkeling en bevordering van de leefbaarheid, dorpskarakter, de veiligheid en de sociale samenhang in Belfeld, alles in de meest uitgebreide zin van het woord. We stimuleren de betrokkenheid van de bewoners om de leefbaarheid in Belfeld te vergroten.

De Dorpsraad tracht haar doel te bereiken door:

  • Het leveren van een positieve bijdrage aan de ontwikkeling en bevordering van de leefbaarheid van Belfeld in samenwerking met bestaande verenigingen, organisaties en burgerinitiatieven in Belfeld.
  • Het behartigen van belangen van de bewoners van Belfeld.
  • Het ontwikkelen, opzetten, ondersteunen en begeleiden van activiteiten die passend zijn voor Belfeld en haar bewoners en welke kunnen vallen onder de doelstelling van de Dorpsraad.
  • Alle andere wettige middelen welke aan het doel van de Dorpsraad dienstbaar kunnen zijn, alles in de meest uitgebreide zin van het woord.

Hoe zien we onze rol

‘De rol van Dorpsraad Belfeld is dat we mensen en instanties verbinden, signaleren, stimuleren en meedenken, maar we ‘zweven’ als het ware boven de projecten. We volgen lopende projecten en daar waar nodig faciliteren we of jagen we aan.’

We bewaken de leefbaarheid en onze dorpsidentiteit, dit staat bij ons hoog op de agenda. Als Dorpsraad proberen we het gesprek aan te gaan of een ingang te creëren en staan we open om samen een brug te slaan

We hebben geen beslissende maar wel een adviserende rol en als het nodig is, kunnen we ook een kritisch advies geven. Een andere rol van de Dorpsraad is om de wensen en behoeften van de Belfeldenaren op te sporen.

In 2018 hebben we hiervoor succesvol de Belfeld Ambitie Boeken ingezet en hiermee meer als 1000 ideeën opgehaald. Om hier vervolgens in samenwerking met de inwoners, Gemeente Venlo en overige instanties uitvoering aan te geven. De input uit de Belfeld Ambitie Boeken zijn opgenomen in de Samenlevingsagenda 2020.

Nieuwsgierig naar de Belfeld Ambitie Boeken (BAB)?