Voormalige projecten

Voormalige projecten

In samenwerking met inwoners, verenigingen, werkgroepen en met ondersteuning van de gemeente Venlo zijn de afgelopen jaren diverse projecten in en voor ons dorp gerealiseerd. Samen staan we sterk voor een leefbaar en bruisend Belfeld. Zoals de vrijwilligers van Vogelwerkgroep Tösse Bös en Maas, zij hebben het voormalig compleet onderkomen stationsgebouw in prachtige staat terug gebracht en thans in gebruik als eigen verenigingslokaal.

Enkele gerealiseerde burgerinitiatieven, projecten van Dorpsraad Belfeld en projecten uit het DOP zijn:

Verkeersveiligheid Maalbekerweg
Dorpsraad Belfeld en Droompark Maasduinen hebben de handen ineen geslagen om de verkeersveiligheid op de Maalbekerweg te verbeteren. Er zijn stopstrepen, waarschuwingsstrepen en een waarschuwingsbord geplaatst om de weg veiliger te maken voor voetgangers en fietsers.

Zitbanken 100-jarigen
Inwoners van Belfeld die de leeftijd van 100 jaar bereiken, krijgen een zitbank cadeau die in overleg met de jarige ergens in Belfeld wordt geplaatst en wordt voorzien van de naam van de 100-jarige.

Dorpspark
Burgerinitiatief voor invulling van een stuk braakliggend terrein op het Koramicplan.

Verkeer
Diverse verkeersknelpunten in het dorp die kunnen worden verbeterd. Gerealiseerd zijn o.a. het kruispunt Broekstraat/Prins Frederikstraat en de Maalbekerweg.

Herinrichting kruispunt Wilhelminastraat-Broekstraat-Pr. Frederikstraat
In het najaar van 2016 is het kruispunt op de schop gegaan voor een veiliger Belfeld.

Beachvolleybalveld
Burgerinitiatief voor de realisatie van een beachvolleybalveld op het speelterrein van de voormalige Leijgraafschool.

Nieuwbouw De Hamar
Samen met diverse organisaties, verenigingen en instanties de kar trekken voor de nieuwbouw van De Hamar, die in juni 2013 werd geopend. Met dank aan Woonservice Urbanus voor de financiële bijdrage.

Stop de inbreker
Op 26 april 2012 vond in De Hamar de bijeenkomst Stop de inbreker plaats, een inbraakpreventiebijeenkomst waar ruim 100 dorpelingen bij aanwezig waren. In de middag had een oud-inbreker een tocht door Belfeld gemaakt. Hij liet zien hoe gemakkelijk is het om niet goed beveiligde woning binnen te komen.

Bewegwijzering
Nieuwe bewegwijzering voor het verkeer, sport en recreatie en informatieborden in dorp en bosgebied.

Toeristenfolder
In samenwerking met CPB werden nieuwe folders gemaakt. Ook werd er in samenwerking met Stichting Recreatief Belfeld een fietsroute ontwikkeld.

Fietspad langs de Maas
Dorpsraad heeft zich mee ingezet voor realisatie fietspad langs de Maas.

Speelterreinen
Samen met de schooljeugd, Woonservice Urbanus en de gemeente het inrichten van een natuurspeelterrein op de plek van voormalige Leijgraafschool en van De Sprunk.

Schuilhutten
Het plaatsen van een aantal schuilhutten in samenwerking met Stichting Brookkank.

Herinrichting tracé Broekstraat en Poldersweg
Na vooraf gehouden informatieavonden in De Hamar zijn de plannen (o.a. de aanleg van een fietspad) in samenwerking met de gemeente in 2008 gerealiseerd.

Verlichting Patersweg en Reuverweg
Veiliger gebruik voor fietsers en voetgangers.

Herinrichting rotonde Geloë
Ondersteunen van burgerinitiatief voor een veiligere rotonde voor fietsers en voetgangers.

Herstel Indië-monument
Herstel, onderhoud en verzorging van het monument op de Irenelaan.

Instellen hondenuitlaatplaatsen
In samenwerking met de gemeente bepalen en inrichten van hondenuitlaatplaatsen.

Nieuw DOP 2012-2020
Werkgroep DOP heeft in opdracht van de Dorpsraad in 2012 een nieuw dorpsontwikkelingsplan (DOP) gepresenteerd. Dit plan is in november 2012 op ludieke wijze in de gemeenteraad gepresenteerd.