Leefbaarheid

Wat is Leefbaarheid

Leefbaarheid is een breed begrip, waaronder valt het plezierig wonen, de zorg voor ruimte en groen, aandacht voor veiligheid in de woonomgeving, zorg voor de verkeersveiligheid, het stimuleren van het verenigingsleven, het voorkomen van overlast, oog voor ouderenvoorzieningen, het ondersteunen van activiteiten, etc.

Het woordenboek van Van Dale omschrijft ‘leefbaar’ als ‘de mate waarin een buurt, wijk, dorp of ander gebied aantrekkelijk en/of geschikt is om te wonen of werken’.

Leefbaarheid is iets van, voor en door ons allemaal. Wij maken SAMEN een leefbaar Belfeld. De maatschappij is in ontwikkeling, Belfeld leefbaar houden is dus een proces van continu verbeteren en dat zullen we SAMEN moeten doen!