Over ons

Wat is de Dorpsraad Belfeld?

Dorpsraad Belfeld is een schakel tussen de inwoners van Belfeld en gemeente Venlo, een aanspreekpunt voor zowel de burgers als de gemeente, samenwerkingspartners en veiligheidsdiensten. Een vertegenwoordiger voor alle Belfeldenaren. De Dorpsraad wil een bijdrage leveren aan de leefbaarheid, veiligheid, welzijn en sociale cohesie in het dorp. Wij stimuleren de betrokkenheid van bewoners om de leefbaarheid binnen Belfeld te vergroten. Samen proberen wij Belfeld nóg mooier te maken. 

De Dorpsraad is niet politiek gebonden maar één van de manieren om de bewoners te betrekken bij de voorbereiding en uitvoering van het beleid van Gemeente Venlo.


Ontstaan Wijk- en Dorpsraden

In Belfeld spreken we van een dorpsraad, Stichting Wijkoverleg Dorpsraad Belfeld. Dorpsraden komen op voor de algemene belangen van dorp en inwoners. Hoe dit in de praktijk eruit ziet, verschilt per wijk en per dorp. Niet één dorpsraad is gelijk, de diversiteit is groot. Alle dorpsraden hebben wel een ding gemeen: bewoners doen hun werk als vrijwilliger. Van het dorp, voor het dorp.

De gemeente Venlo wil bewoners graag actief betrekken bij het verbeteren van de leefbaarheid in de eigen omgeving. Verder wil de gemeente de afstand tussen de gemeente en de burgers verkleinen, hiervoor zijn in 2007 wijk- en dorpsraden aangesteld. Hiermee wil de gemeente Venlo bereiken dat de leefbaarheid en sociale betrokkenheid in de dorpen en wijken wordt vergroot, waarbij de inwoners aan de slag gaan in de eigen woonomgeving.

De Dorpsraad komt op voor collectieve belangen van de Belfeldse gemeenschap, altijd met ‘Leefbaarheid’ in de hoofdrol. Een dorpsraad heeft geen beslissende maar wel een adviserende rol. Als dorpsraad nodigen we de bewoners dan ook uit om mee te denken, we kunnen die inbreng goed gebruiken. De naam ‘Dorpsraad Belfeld’ is de overkoepelende term voor een ‘georganiseerd bewonersinitiatief voor de leefbaarheid van het dorp in brede zin’


Wie zijn wij?

De Dorpsraad bestaat uit 6 bestuursleden, allen woonachtig in Belfeld, die zich volledig vrijwillig inzetten voor Belfeld. Van het dorp, voor het dorp. We kunnen altijd mensen gebruiken, zowel in het bestuur als op projectbasis.

Dorpsraad Belfeld bestaat uit:

Luciënne op het Veldvoorzitter
Lucie van der Smittesecretaris
Dré Franssenbestuurslid
Harald Klijnmanbestuurslid
Daphne Moorsbestuurslid
Romy Stürblbestuurslid
Er is nog plaats voor jou!

Graag stellen wij ons aan je voor


Belfeld is een werkwoord!

ik Belfeld – jij Belfeldt – u Belfeldt – maar vooral… wij Belfelden!

Een werkwoord is een woord dat heel algemeen gezegd een werking uitdrukt. Dat kan onder meer zijn een activiteit of handeling (bijv. wonen, leven), een proces of gebeuren (bijv. plaatsvinden, ontstaan) óf het verkeren in een bepaalde toestand (bijv. zijn, voelen). Een werkwoord ondergaat vormveranderingen naar gelang van de persoon (eerste, tweede of derde persoon) en het getal (enkelvoud of meervoud) van het onderwerp.

Deze definitie geeft goed aan waarom onze Dorpsraad ‘Belfeld’ tot werkwoord heeft benoemd. Als wij het wonen en leven in Belfeld leefbaar willen houden, willen dat er mooie activiteiten plaatsvinden en dat ieder zich goed blijft voelen in ons dorp, zullen wij er SAMEN aan moeten WERKEN.

Wij, u, jij en ik. Alleen dan ‘werkt’ het.