Contact

De Dorpsraad is dé gesprekspartner van de Gemeente Venlo vanuit ons dorp. Wij kunnen alleen spreken namens Belfeld als bewoners ons informeren wat er leeft onder de mensen, welke ideeën ze hebben, waar ze tegenaan lopen en waar ze eventueel meer hulp bij nodig hebben. Deel je ideeën of uitdagingen daarom met ons. Mail ons of sluit een keer aan bij onze vergadering. Let op: we zijn er echt voor vragen vanuit bewonersgroepen, niet voor vragen vanuit individuele bewoners.

Indien je zaken kenbaar wilt maken, een vergadering bij wil wonen of vragen hebt, laat het de Dorpsraad dan weten. Communicatie kan via mail (dorpsraad@belfeld.nu) of door rechtstreeks één van onze leden te benaderen. Jouw mening telt en wordt op prijs gesteld!

Voorzitter: Luciënne op het Veld, 06-57580764

Secretariaat: Lucie van der Smitte, 06-23824413

Factuur en postadres: Pr. Christinastraat 2, 5951 BD Belfeld

Ons mailadres is echter geen brievenbus voor zaken die bij de gemeente moeten worden gemeld. Hiervoor kun je mailen naar gemeente Venlo of bellen tijdens kantooruren telefoonnummer 14077.

Gemeente Venlo, stadsdeelmanager voor Belfeld; René Janzen (06-14543195). Onze stadsdeelmanager is het eerste aanspreekpunt voor Belfeldse bewonersinitiatieven bij de gemeente. De stadsdeelmanager stimuleert de ontwikkeling van ‘vitale gemeenschappen’. Dit zijn gemeenschappen waar de inwoners meer verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen leefomgeving.

Op deze pagina staat dan ook bewust geen klachtenafhandeling. Ervaar je ergens overlast van, hiernaast wijzen we je de weg:

De samenwerkingspartners Woningcorporatie Woonwenz, Incluzio Sociale Basis, de wijkagent en  de Gemeente Venlo organiseren een twee wekelijks spreekuur in De Hamar. In de oneven weken kun je hier op dinsdag terecht met vragen, informatie, klachten, wensen en initiatieven voor uw wijk waarbij je hulp kunt gebruiken. Het bewonersspreekuur is elke dinsdag in een oneven week van 15.00 – 16.00 uur, Gemeenschapscentrum De Hamar, Stevensplein 2 Belfeld. je bent welkom!

Wil je meedoen?

Belfeld? Dat ben ik. Dat ben jij. Dat zijn wij allemaal, sluit je aan! Wij geloven dat betrokken bewoners gezamenlijk de leefbaarheid van ons dorp vergroten. Je bent dan ook van harte welkom om aan te sluiten bij een vergadering van de Dorpsraad. Helemaal fantastisch als je je vervolgens in wilt zetten om samen met ons Belfeld nóg mooier te maken. Wij kunnen altijd nieuwe mensen gebruiken. Dat kan als bestuurslid, maar ook alleen op projectbasis. Zo kun je je stem laten horen over zaken die Belfeld aangaan.

Bovendien zijn we graag een goede afspiegeling van de hele bevolking in ons dorp én vele handen maken licht werk. Kortom; we zijn blij met je deelname! Laat ons weten wanneer je aan wil sluiten en met wie we het genoegen hebben.

Vergaderdata

Locatie De Hamar

Stevensplein 2, Belfeld.

Tijdstip: 19.30 – 21.30

  • 25 januari 2024
  • 21 maart 2024
  • 23 mei 2024
  • 18 juli 2024
  • 19 september 2024
  • 21 november 2024