Werkwijze

Wat doet de Dorpsraad voor jou

De Dorpsraad wil graag een bijdrage leveren aan de leefbaarheid, veiligheid, welzijn en sociale cohesie in het dorp. Wij stimuleren de betrokkenheid van bewoners om de leefbaarheid binnen Belfeld te vergroten. Samen proberen wij Belfeld nóg mooier te maken. Dit kan op vele manieren. Niet alleen het groen en grijs zijn belangrijk maar ook het prettig samenzijn in een buurt/straat.

 • Wij zijn ervan overtuigd dat bewoners het beste weten wat er verbeterd kan worden in hun straat, hun wijk of ons dorp. Daarom helpt de Dorpsraad bewonersgroepen om hun ideeën te realiseren. Om dat te bereiken verbinden we mensen en initiatieven met elkaar. Wij informeren onze bewoners en daar waar bewoners niet door kunnen dringen tot een bepaalde instantie proberen we een brug te slaan.
 • Wij gaan uit van het burgerinitiatief, een idee vanuit de inwoners. We verwachten dat zij zelf actief zijn in het voorzien van draagvlak voor een bepaald plan. Als bijvoorbeeld iemand graag een jeu de boules baan in de straat wil hebben, dan verwacht de Dorpsraad dat de bewoners zelf met medebewoners gaan praten en hun plannen uitleggen. Dorpsraad Belfeld zal deze initiatieven ondersteunen en jullie op weg helpen mits er voldoende draagkracht aanwezig is. Een burgerinitiatief is een initiatief van één of een groep burgers om zelf deel te nemen en bij te dragen aan de realisatie van het verbeteren van de kwaliteit van de lokale samenleving, zonder oogmerk van privaat gewin.
 • Wij adviseren gevraagd en ongevraagd het college van Burgemeester en Wethouders en de Gemeenteraad van Gemeente Venlo.
 • We vergaderen 6x per jaar op een donderdagavond in de Hamar, van 19.30 – 21.30 uur. Het eerste gedeelte met onze samenwerkingspartners (Stadsdeelmanager, Wijk agent, buurtcoach Incluzio Sociale basis, Woonwenz), het laatste uur als intern overleg. We sluiten af met een drankje in de foyer van de Hamar. Daarnaast nemen we nog deel aan werkgroepen waarnaar onze persoonlijke voorkeur uitgaat.
 • Verder richten we ons op informatie over ontwikkelingen die Belfeld op de (middel) lange termijn kunnen beïnvloeden en doen dit zo transparant mogelijk. Als we van plannen horen, proberen we mee te denken over oplossingen, liefst voordat de besluiten zijn genomen. Proactief, als klankbord én als communicatiekanaal zoeken we samenwerkingspartners op. We zijn onafhankelijk en geen politiek orgaan.

Alles wordt behandeld vanuit de gedachte: ‘Wat is optimaal voor de leefbaarheid in Belfeld?’. Zodat wij ook later nog kunnen zeggen: In Belfeld is het fijn wonen, wij zijn TROTS OP BELFELD!

Wij staan altijd open voor tips en aandachtspunten. Deze kunt je mailen naar Dorspraad Belfeld en je krijgt vanzelfsprekend antwoord. Ons mailadres is echter geen ‘brievenbus’ voor zaken die bij de gemeente moeten worden gemeld.

Mailen naar gemeente Venlo of bellen tijdens kantooruren telefoonnummer 14077.

Op deze pagina staat dan ook bewust geen klachtenafhandeling. Ervaar je ergens overlast van, hiernaast wijzen we je de weg:


Wat doen wij niet

 • De Dorpsraad is géén actiecomité.
 • De Dorpsraad geen politieke partij, we zijn onafhankelijk en bedrijven geen politiek.
 • Voor vragen of verzoeken van individuele bewoners zijn wij niet de juiste partij, maar we kunnen je wel doorverwijzen naar actieve bewonersgroepen binnen Belfeld of je helpen om een buurtinitiatief op te starten. Wij dienen het algemene belang van Belfeld en haar inwoners.

De Dorpsraad bestaat uit 6 vrijwilligers, je kunt vast begrijpen dat wij niet alle initiatieven zelf kunnen oppakken of realiseren. Het is dus niet de bedoeling dat je een idee bij ons neerlegt en er van uitgaat dat de Dorpsraad dit voor jou gaat uitvoeren. Wil je bijvoorbeeld een speeltuintje in de straat? Dan verwachten wij  dat je zelf betrokken buurtbewoners zoekt en draagvlak zoekt. Dorpsraad Belfeld zal deze initiatieven ondersteunen mits er voldoende draagkracht aanwezig is.


Wat kun jij doen

 • Meedenken en ons op een opbouwende en positieve wijze informeren en van advies voorzien, zowel bestaande als zich nieuw aandienende ‘situaties’.
 • We vragen de inwoners zelf aan de slag te gaan met hun idee en zelf de schouders te zetten onder hun plannen, want alleen met draagvlak en enthousiaste doeners levert dat een duurzame verbetering op. Omdat we geloven dat betrokken bewoners gezamenlijk de leefbaarheid van onze wijk vergroten vragen we je om buurt- of dorpsgenoten met dezelfde ideeën of interesse te zoeken.
 • Als het nodig is, kan de Dorpsraad mensen en instanties verbinden die hetzelfde doel voor ogen hebben of haar sociale kanalen gebruiken om verbinding te zoeken. We zijn geen uitvoerend orgaan, we vragen een actieve bijdrage van de initiatiefnemer.
 • Wil je graag actief meedenken, meepraten en durf je een kartrekkersrol op te pakken? We kunnen je goed gebruiken en je bent van harte welkom! Stuur een mailtje naar dorpsraad@belfeld.nu en we nemen z.s.m. contact met je op.