Ideeën op de plank

Ideeën op de plank

We hebben nog genoeg ideeën op de plank, wil je meedoen?

Wil je graag actief meedenken, meepraten en durf je een kartrekkersrol op te pakken? Of heb je een mooi idee waar jij of een groep mensen hun schouders onder willen zetten? Op projectbasis of als lid van de Dorpsraad, je bent altijd welkom. Bovendien zijn we graag een goede afspiegeling van de hele bevolking in ons dorp én vele handen maken licht werk. Kortom; we zijn blij met je deelname! Laat ons weten wanneer je aan wil sluiten en met wie we het genoegen hebben.

Voorbeelden van ideeën die nog bij ons op de plank liggen;

Reconstructie Koninginneplein – Centrum Belfeld
Het Koninginneplein en het gehele centrum zijn dringend aan een opknapbeurt toe. Bij een project van voormalige werkgroep DOP lagen de plannen al klaar ter uitvoering. Helaas is dit nog steeds geen realiteit en zullen deze plannen inmiddels een update nodig hebben. Het is wachten op toezeggingen (financiën) van de gemeente Venlo. Wie wil mee denken?

Opknappen punt Schoolstraat, voormalig tankstation, nabij Archeo speerpunt.
De punt is in bezit van een investeerder, maar wordt niet bijgehouden en ligt er zeer onderkomen bij.
Dorpsraad Belfeld zou hier graag een prachtige binnenkomer van maken, waar de Belfeldse vlag wappert. Ook het Archeopunt behoeft meer aandacht. In de Belfeld Ambitie Boeken hier prachtige ideeën voor deze locatie uitgewerkt. We zoeken alleen nog mensen die hier samen met ons de schouders onder willen zetten.

Dijkversterking – Meekoppelkansen
Het immense project van Waterschap, de dijkversterking in de gehele gemeente Venlo staat er aan te komen. Als burger heb je hier weinig invloed op. Maar we denken graag proactief mee en proberen meekoppelkansen te creëren als de schop toch al in de grond gaat. Heb je ook ideeën? We horen het graag!

Meer verbinding met de Maas
In de BAB stonden heel veel leuke en sprankelende ideeën langs de waterkant van de Maas en op het ‘plein’ bij de Stuw. Té leuk om op de plank te laten liggen! Ben je nieuwsgierig en wil je meehelpen om Belfeld meer verbinding met de Maas te geven? Je bent van harte welkom!

Belvendse straatnaambordjes
Er ligt nog een prachtig idee op kartrekkers te wachten; Onder de Belfeldse straatnaambordjes een uitleg over de herkomst van deze straatnamen, het liefst in het ‘Belvends dialek’, Waar komt bijvoorbeeld de straatnaam ‘De Wierd’, ‘Leygraaf’, ‘Schuttekamp’ of ‘Kollergang’ vandaan? Zou jij het leuk vinden om dit op te pakken? We krijgen graag een mailtje van je!

Belvends dialectboek
Boek met Belfeldse woorden, uitdrukkingen en schrijfwijzen. Welke dialect specialist zou hier zijn schouders onder willen zetten?

Keramiekverleden Belfeld in beeld
De kleiwaren industrie vormde de basis van wat Belfeld nu is. Een historie om in ere te behouden en zichtbaar te maken. Graag zouden we hier op diverse plekken in Belfeld aandacht aan geven. Hierbij werken we nauw samen met de Heemkunde vereniging. Ideeën genoeg maar handen tekort. Wil jij hiervoor de handen uit de mouwen steken?

En zo liggen er nog véél en véél meer mooie, originele, grote en kleine ideeën op de plank bij de Dorpsraad. Initiatieven die het leven en wonen in Belfeld nóg mooier maken en veel voldoening geven. Dit kunnen we niet alleen, we hebben jou nodig! Samen maken we Belfeld. Belfeld is een werkwoord.