Kernwaarden

Kernwaarden

Voor Dorpsraad Belfeld staan onderstaande kernwaarden centraal;

  • Leefbaarheid
  • Dorpskarakter en identiteit behouden
  • Samenleven
  • Verbinden
  • Vernieuwing
  • Duurzaam
  • Groen

De Dorpsraad is van mening dat door de individuele kracht en kwaliteit van de Belfeldenaren te stimuleren en in te zetten voor het algemeen belang, er een vitale duurzame leefomgeving wordt gecreëerd waarin leefbaarheid, verbondenheid, verantwoordelijkheid en eigenaarschap centraal staan. Vanuit deze verbondenheid met de omgeving kunnen de Belfeldenaren, ieder naar vermogen en op eigen wijze, hier een bijdrage aan leveren. 

Belfeld? Dat ben ik. Dat ben jij. Dat zijn wij allemaal. Wij maken SAMEN Belfeld.

Vergelijk wonen, werken, spelen, recreëren in ons dorp eens met een boom. Aan de basis staan de wortels, stevig of minder stevig in de grond. Stilstaan bij de kwaliteit van bodem en wortels is belangrijk. De bodem moet je voeden, koesteren en de ruimte geven. Dan kan er boven de grond veel moois tot stand gebracht worden.