Aanpak

Hoe start ik een burgerinitiatief op?

De meeste initiatieven komen bij burgers uit een behoefte of idee voor de eigen buurt. Bewoners hebben wensen voor de leefbaarheid, zien iets wat wordt gemist, wat hersteld moet worden, wat achterblijft bij hun verwachtingen, hebben een heel nieuw idee of willen hun eigen buurt een stukje gezelliger maken.

In zo’n initiatief zit dan vaak ook een heleboel voorkennis. Je weet hoeveel voetballers er zijn in de wijk die een doeltje missen; je ergert je met alle ouders aan het kale veldje vol hondenpoep, wil je vogelhuisjes verven met de buurtkinderen, je zou je oudere buur graag blij maken met wat fleuriger groen of een bankje bij de speelplek.

Of misschien wil je aandacht vragen voor en je interesse over insecten delen met de jeugd en samen insectenhotels bouwen? Deze voorkennis leidt je tot een eerste idee.

Je deelt dat idee eens tijdens een praatje met de buren en vindt medestanders. Maar misschien krijgt je idee ook wat aanpassing door een extra kritische mening. Eigenlijk zet je nu al de eerste stappen in het burgerinitiatief; de start is gemaakt. Hoe nu verder?

Hieronder geven we je een advies in stappen, dan zie je er wellicht wat meer praktijk in. Let op, niet elk burgerinitiatief houdt zich -om welke reden dan ook- aan de volgorde van de gebeurtenissen. Maar wij maken wel alle stappen in elk burgerinitiatief.

  • 1. Maak een plan

Bedenk welk initiatief jij graag in jouw buurt wilt realiseren. Een speelplek opknappen, een pluktuintje inzaaien, vogelhuisjes voor de buurt maken, bloembollen poten in de berm, een buitenkunstwerk op de hoek van de straat? Misschien wil je ouderen samenbrengen in een spellenmiddag of hobbymarkt organiseren?

Belangrijk is dat jij jouw plan een beetje uitwerkt, zodat je nog genoeg ruimte overhoudt om samen met jouw plaats- en buurtgenoten het plan verder uit te werken.

  • 2. Is jouw plan uitvoerbaar?

Kijk of jouw plan gemakkelijk uit te voeren is. Lukt het de werkgroep het zelf of heb je andere instanties nodig? En natuurlijk of jouw plan niet in strijd is met andere plannen binnen Belfeld of gemeente Venlo. Probeer ook vast een paar stappen verder te denken. Bijv; Als je een buurtmoestuintje wilt, wie gaat het onderhouden of betaald volgend jaar het zaaigoed? Is er een waterpunt? Wat doe je als er gereedschap kapot gaat?

  • 3. Wie doet er mee?

Informeer wie van jouw buurtgenoten achter jouw idee staan en vind medestanders. Samen kun je jouw plan tot een succes maken, kun je de taken verdelen én kom je in contact met nog meer buurtgenoten. Natuurlijk, een persoonlijke benadering werkt het best, maar ook via een buurt whatsapp of via Social Media bereik je misschien andere betrokken Belfeldenaren.

  • 4. Neem contact op met de stadsdeelmanager of Dorpsraad (Zie contactpagina)

Gemeente Venlo stimuleert en heeft subsidies voor buurtinitiatieven, die de woon- en/of leefomgeving van een wijk verbeteren. Informeer eens wie je kunnen helpen om jouw idee te realiseren. Naast de Dorpsraad of stadsdeelmanager zou je daarbij ook kunnen denken aan Incluzio Sociale Basis, een ondernemer, Woonwenz, een stichting of iemand anders met kennis uit het dorp, het Huis van Sport, jongerenwerkers of zelfs de wijkagent. De Dorpsraad kan je misschien in contact brengen met andere inwoners met soortgelijke ideeën of je verbinden met de juiste instanties. Graag zijn wij op de hoogte van initiatieven die spelen onder de inwoners of over de voortgang van jouw project. Daar waar nodig en gevraagd kunnen we ons sterk voor jouw plan maken of ondersteuning bieden.

  • 5. Informeer

Zorg ervoor dat niet alleen jouw buurtgenoten, maar ook andere betrokken partijen goed op de hoogte blijven van jouw plan. En maak hen enthousiaste deelgenoten van jouw initiatief. Misschien loopt er wel een andere plaatsgenoot rond met dezelfde ideeën. Denk hierbij ook aan bijvoorbeeld verenigingen, B.S. KOM.MIJN of ondernemers in de buurt. Wanneer meer mensen jouw plan ondersteunen, zal je veel eerder resultaat behalen (en hulp krijgen). Ga ook eens op zoek of er eventueel fondsen zijn waarbij je jouw idee kunt aanmelden. Dat zijn er misschien meer als je denkt! Zie ook de pagina ‘Fondsen’ op deze website, onder het kopje ‘Idee?’.

  • 6. Uitvoeren (en beheren)

Het initiatief komt in de uitvoerende fase en jullie gaan aan de slag. Controleer tijdens de uitvoering goed of afspraken worden uitgevoerd zoals overeengekomen met gemeente en/of subsidieverstrekker. Geniet ervan en zorg dat je voor alle betrokkenen ook zeker een mooi openingsmoment creëert waarop je met trots kunt kijken op jullie avontuur en het resultaat.
Maak ruim voor de uitvoering en feestelijke opening goede afspraken omtrent beheer van de plek. Wie doet wat, wie betaalt, wanneer moet wat gebeuren en we is eindverantwoordelijk. Wie heeft het ‘Eigenaarschap’? Dat voorkomt veel teleurstelling achteraf. En -niet minder belangrijk- als je in de buurt de handen uit de mouwen blijft steken, houdt je de hele buurt betrokken bij jouw initiatief. Samen trots op Belfeld! Hou je ons óók op de hoogte?

Héél veel succes! We geloven in de burgerkracht, de pagina ‘Projecten’ is hiervan het levende bewijs. Dorpsraad Belfeld staat altijd voor jou/jullie klaar mochten er hulp of verdere informatie nodig zijn.