Projecten

Dorpsraad Belfeld werkt met speerpunten, waarvan er een aantal gerelateerd zijn aan het voormalige DorpOntwikkelingsPlan (DOP 2011) en de Belfeld Ambitie Boeken (BAB 2018). De werkgroepen zijn door Dorpsraad Belfeld bij elkaar gebracht en werken inmiddels helemaal zelfstandig. Natuurlijk ondersteunt de Dorpsraad Belfeld waar nodig en gewenst, vaak met waardevolle hulp van (Belfeldse) raadsleden, onze stadsdeelmanager, Gemeente Venlo en andere sponsors.

De Dorpsraad roept dorpsgenoten op om met ideeën en initiatieven te komen voor ons dorp, je wijk of je eigen straat. Samen bekijken we dan wat haalbaar en realiseerbaar is. Vanuit Stad van de Actieve Mensen (SAM) wordt dit ook door de gemeente gestimuleerd. Met enig doorzettingsvermogen en de juiste samenwerking kunnen we vele successen behalen, zoals tot nu toe ook is gebleken. Belfeldenaren kunnen ook met onderstaande projecten meedenken en meehelpen. Je hoeft in dat geval geen zitting te nemen in de Dorpsraad; je helpt op projectbasis mee aan een nog mooier Belfeld.

Heb je ideeën of wil je meehelpen aan speerpunten of projecten, mail ons: dorpsraad@belfeld.nu

Projecten

Belfeld Ambitie Boeken

Er zijn meer dan 1000 ideeën opgehaald onder de Belfeldenaren. Inwoners en gemeente kijken nu wat zij samen kunnen realiseren in en voor Belfeld. Klik op deze link om de Belfeld Ambitie Boeken te bekijken en ideeën op te doen. Er liggen nog genoeg fantastische initiatieven op de plank te wachten totdat iemand zijn schouders eronder zet!

Trots op Belfeld dag

De eerste Trots op Belfeld dag is gehouden op zaterdag 18 juni 2022, om de initiatieven ontstaan vanuit de Belfeld Ambitie Boeken trots te tonen aan de inwoners van Belfeld. Evenement gaat een 2-jaarlijks vervolg krijgen, waarbij ook andere verenigingen kunnen aansluiten.

Meelderbroek viaduct A73

In de Belfeld Ambitie Boeken (2018) was één van de wensen de entree vanuit Belfeld Oost, het grauwe grijze in 2008 aangelegde, Meelderbroek-viaduct onder de A73 te verfraaien. De Dorpsraad heeft dit initiatief op de Samenlevingsagenda van Belfeld gezet en dit is door enthousiaste inwoners opgepakt. Zij hebben gekozen voor een ontwerp van Vincent Huibers Graffiti Agency en Pim Bens/Vlakwerk dat in mei 2022 uitgevoerd is. Geopend op de Trots op Belfeld dag, 18 juni 2022.


Vlindertuin

Tijdens de door de Dorpsraad georganiseerde presentatie van de Ambitie Boeken, hebben zich rondom het thema ‘Groen’ spontaan een groep mensen verzameld, die de basis vormden voor werkgroep ‘Aktief Greun Belvend’. Zij zijn de stichters van de Vlindertuin en het Burgerbos, tegenover Soersbeekweg 80. Zie ook www.aktiefgreunbelvend.com

Belfeldse vlag

Vanuit de BAB is een ‘Trots op Belfeld’ werkgroep ontstaan, zij hebben het initiatief opgepakt om Belfeld zijn eigen vlag te geven, vanuit een sterke behoefte om de identiteit van Belfeld te laten zien. Vlagmomenten zijn de kermis in september, Nieuwjaarsdag en bijzondere gelegenheden. Vlag kopen? Ga naar Bloembinderij Karel Smits of mail naar info@superweike.nl Opbrengst verkoop vlag komt ten goede aan speeltuin en dierenweide ’t Superweike. Ook andere Belvendse merchandise zijn hier te krijgen of te bestellen.

24-uurs Zorgwoning

Een professionele werkgroep ontstaan vanuit de Belfeld Ambitie Boeken hebben dit voortvarend en gedegen opgepakt, er komt een 24-uurs zorgwoning in ons dorp, een prachtige aanwinst voor Belfeld! Tot op heden moeten inwoners die niet meer zelfstandig kunnen wonen, verhuizen naar een locatie buiten Belfeld. We hopen in 2024 een zorgwoning te realiseren voor dementerende ouderen en voor mensen met somatische problematiek. Op locatie van het voormalig Leygraafschool terrein. Zie ook ‘Downloads’.


Werkgroep rotonde Geloë

Vanuit een initiatief in de BAB is in ons mooie buurtschap Geloë een werkgroep gevormd die maandelijks de Rotonde Geloë onderhoud en de omgeving opschoont. Na het gedane werk wordt gezamenlijk koffie gedronken, vaak brengen buurtgenoten iets lekkers mee. Iedereen is welkom, al breng je alleen gezelligheid mee!

Belfeldse DUO-fiets

Nog een inititatief dat gerealiseerd is vanuit de Ambitie Boeken, Belfeld heeft een eigen DUOfiets, gestationeerd bij Gemeenschapshuis De Hamar. Jullie kunnen de DUOfiets reserveren bij het meldpunt van de Algemene Hulpdienst,  06-49341479 (bellen tussen 9 -12 uur, s.v.p. minimaal 2 dagen van te voren) Een vrijwilliger zal u op het afgesproken tijdstip ontvangen, evt. instructie geven en verdere afspraken maken. Ook heeft de AHD vrijwilligers die graag gezellig met u mee fietsen. Bel gerust of kijk op onze website www.ahdtegelensteylbelfeld.nl

QR-code stoeptegels

Om de cultuurhistorie van Belfeld te delen én zichtbaar te maken zijn een aantal vrijwilligers een QR-code project opgestart. Op vele bijzondere plekken in Belfeld zijn QR-code stoeptegels geplaatst met verrassende verhalen, geschiedenis, filmpjes en prachtige oude foto’s van het Belfeld van vroeger. Dit is gerealiseerd in nauwe samenwerking met De Heemkundevereniging Maas- en Swalmdal. Zie ook pagina ‘Cultuur & Historie’.


(Rolstoel) trampoline

In de speeltuin en dierenweide ’t Superweike aan de Berkenhoflaan is een (rolstoel)trampoline geopend, vanuit een bewonersinitiatief in de Belfeld Ambitie Boeken. Ook is hier een Afasiebord geplaatst, een aanwijsbord als eenvoudig hulpmiddel voor de communicatie tussen afasiepatiënten en hun omgeving.

Wandelroute borden

In ons mooie buitengebied en op diverse historische locaties in Belfeld zijn door deze werkgroep prachtige educatieve informatieborden met wandel- en fietsroutes geplaatst. Dit alles in nauwe samenwerking met Heemkundevereniging Maas- en Swalmdal. De werkgroep heeft elkaar gevonden tijdens de presentatieavond van de BAB. Ga er lekker op uit en ontdek hoe verrassend mooi Belfeld is! Zie ook pagina ‘Wandelen en fietsen’.

Infobord Belfeld

Het verroestte infobord op het Koninginneplein is door behulpzame vrijwilligers voorzien van een nieuwe Belfelds blauwe verflaag, stickers en QR-code. Ook het verlichtingswerk is weer in orde gemaakt. Op het infobord zijn wandel- en fietsroutes te vinden. Verenigingen kunnen hierop hun activiteiten of evenementen kenbaar maken. Affiches of andere aanvullingen voor het infobord kun je inleveren bij Bloembinderij Karel Smits, Koninginneplein 7.


Belfelds Burgerbos

Tijdens de door de Dorpsraad georganiseerde presentatie van de BAB, hebben zich rondom het thema ‘Groen’ spontaan een groep mensen verzameld, die de basis vormden voor werkgroep ‘Aktief Greun Belvend’. Zij zijn de oprichters van het Burgerbos en de Vlindertuin, tegenover Soersbeekweg 80.  Het Belvends Burgerbos is een bos bestaande uit vruchtdragende bomen met een bijzondere, persoonlijke betekenis. Burgers, verenigingen en organisaties kunnen op deze plek een boom planten ter ere van een speciale gelegenheid. Denk aan een geboorte, jubileum of huwelijk. Ook ter nagedachtenis van een dierbaar persoon of uit maatschappelijke betrokkenheid kan worden gekozen voor een boom in het Belvends Burgerbos. Zie ook www.aktiefgreunbelvend.com

Jeugd Oet Belvend

Tijdens de presentatieavond van de Belfeld Ambitie Boeken vormden zich spontaan een jeugdige werkgroep om activiteiten te organiseren voor 12 tot 17-jarigen, en noemden zich de ‘Jeugd Oet Belvend’. Denk dan aan een stormbaan op het Belfeldiaterrein, Silent Disco of een Holidaydisco. Heb je interesse om deel te nemen, een idee of wil je aansluiten? Mail naar jeugdoetbelvend@gmail.com

Adopteren rotonde Raadhuis

Een grote wens van de Dorpsraad is om de entrees in Belfeld te verfraaien. Ook rotonde Het Raadhuis kon wel wat meer kleur en fleur gebruiken. Deze rotonde is spontaan geadopteerd door Bloembinderij Karel Smits, gelegen op Koninginneplein 7. De rotonde ligt er nu prachtig bij, goed onderhouden en met mooie beplanting. Een mooie binnenkomer in Belfeld met dank aan Karel Smits.


Video Repaircafé Belfeld

Opknappen rotondes Geloë

Vanuit de wens in de Belfeld Ambitie Boeken om de rotondes op te knappen heeft ‘Brauer Groen’ een mooie bijdrage geleverd aan de rotondes ‘Aan het Kruis’ en ‘Geloë’. Een prachtige aanwinst voor buurtschap Geloë en Belfeld. Vanuit de Dorpsraad Belfeld is het een grote wens om de entrees te verfraaien. En dat is hier al prachtig gelukt. Prachtig gebaar van Brauer Groen. Samen maken we Belfeld nóg mooier!

Repair café

Het Repair Café is een gratis ontmoetingsplaats voor burgers die vastbesloten zijn hun spullen niet weg te gooien zonder te proberen ze te repareren! Men kan er meegebrachte kapotte spullen repareren met hulp van vrijwilligers. Doelstellingen zijn het verkleinen van de afvalberg, het behouden van kennis over repareren en het versterken van de sociale cohesie. Repair Café Belfeld vindt op de derde zaterdag van de maand van 10.00 tot 13.00 uur plaats in de foyer van gemeenschapscentrum De Hamar. Reparatiekosten zijn gratis; alleen benodigde onderdelen dienen te worden betaald. Er wordt enkel een vrijwillige bijdrage gevraagd.

Beweegpark Belfeld

Vanuit de Belfeld Ambitie Boeken is meermaals de wens voor een multifunctioneel beweegpark naar voren gekomen. Gepland met calisthenics toestellen voor de Belfeldse kinderen, jongeren, verenigingen, ongeorganiseerde sporters en senioren 55+, komende op het terrein van Belfeldia, aan de achterzijde van de parkeerplaats bij B.S. KOM.MIJN.. Opgepakt door sportieve Belfeldse inwoners in samenwerking met Samen Winnen, Huis van de Sport en De Dorpsraad. In nauw overleg met Fysiocentrum beweeg, B.S. KOM.MIJN, Jeugd Oet Belvend en vv Belfeldia.


Video Buiten Bewegen

Groen moet je doen!

Het ‘Groen moet je doen’ project is een grote afvalopruimactie om het dorp zo schoon mogelijk te houden. Hierbij zijn zo’n 170 dorpsgenoten betrokken, jong en oud. Het is een project voor een schoner Belfeld in samenwerking met diverse Belfeldse verenigingen, die een bijdrage krijgen om de clubkas te spekken. Als jouw vereniging ook mee wil doen, mail even naar de Dorpsraad. dorpsraad@belfeld.nu

Belfeld schoon

Het plaatsen van afvalbakken en picknickbanken langs de mooiste routes van Belfeld, die worden geadopteerd door omwonenden. Het starten van een pilotproject met het plaatsen van hondenpoepbakken, die worden geadopteerd door Belfeldenaren. Zou je graag ergens een afvalbak willen en wil je deze adopteren? Meldt je dan bij de Dorpsraad, we kijken samen wat mogelijk is. Belfeld schoon, héél gewoon!

Buiten bewegen

Vanuit Dorpsraad Belfeld zijn er samen met Stichting De Hamar, gemeente Venlo en Fysiocentrum Beweeg vijf buiten fitnesstoestellen op het Stevensplein geplaatst. Ze zijn te vinden op het plein bij de Hamar. Regelmatig sporten er groepen jongeren of volwassenen. Mensen kunnen in de buitenlucht aan gratis conditie en krachttraining doen.


Samen Winnen Belfeld

Op initiatief van de Dorpsraad hebben een aantal bestuurders van Belfeldse sport- en cultuur verenigingen onder de noemer ‘Samen Winnen Belfeld’ een initiatief opgestart om mogelijke samenwerkingsverbanden te onderzoeken. Diverse sport- en cultuurverenigingen werken samen en te kijken waar verenigingen elkaar kunnen versterken. Hieruit voortgekomen is Sportdorp Belfeld, een initiatief om de Belfeldse jeugd aan het bewegen te krijgen.

Good gedaon!

Jaarlijks terugkerende waarderingsprijs voor één persoon of groep van personen die zich op buitengewone wijze verdienstelijk hebben gemaakt voor de Belfeldse samenleving. Mensen die duidelijk iets extra’s bijdragen dat ten goede komt aan de leefbaarheid in Belfeld. Kandidaten kunnen – altijd met onderbouwing – per e-mail worden voorgedragen bij de Dorpsraad. Het Good Gedaon beeldje is een ontwerp van onze plaatselijk beeldend kunstenaar Sjer Jacobs.

Belfeldse merchandise

De trots op Belfeld dragen we graag uit. Zo zijn er ‘Pin-kes’, manchetknopen, viltjes, mokken etc. te verkrijgen. Mail hiervoor naar info@superweike.nl. De opbrengst van de merchandise komt ten goede aan Speeltuin en dierenweide ’t Superweike. Ook is via bovenstaand mailadres de Belfeldse vlag te bestellen..


Thema bijeenkomsten

Onderwerpen die betrekking hebben op de leefbaarheid, veiligheid, welzijn en sociale cohesie in Belfeld en meer uitleg, burgerbetrokkenheid, draagvlak of presentaties behoeven worden door de Dorpsraad (mede) georganiseerd en gefaciliteerd via themabijeenkomsten. Wij kunnen alleen spreken namens Belfeld als bewoners ons informeren wat er leeft onder de mensen, welke ideeën ze hebben, waar ze tegenaan lopen en waar ze eventueel meer hulp bij nodig hebben. U bent dan ook van harte welkom!

Herinrichting Markt

Doel van de herinrichting aan de Markt was om op en rond De Markt een sfeervolle omgeving te creëren met als slogan “Meer groen, minder blik”. Belfeld is aardig volgebouwd en kan extra groen goed gebruiken. Bovendien zou op die manier ook de entree van Belfeld vanaf de Rijksweg een positieve impuls krijgen. En dat is prachtig gelukt, een mooie groene binnenkomer voor ons dorp!

Dodenherdenking

Vanuit de Dorpsraad is de organisatie van de Dodenherdenking in Belfeld opgepakt nadat het Oranjecomité ophield te bestaan. De herdenking wordt ondersteund door Harmonie Kunst na Arbeid, Schutterij Broederschap St. Urbanus, B.S. KOM.MIJN, Scouting Belfeld, Rode Kruis en Wapenbroeders en Oost-Indië vaarders.


Kunstwerk D’n Boag

Vanuit een bewonersinitiatief is het oude noodviaduct D’n Boag uit 1865 aan de flanken verfraait met vier 6,60 meter hoge poorten. Op initiatief van de Dorpsraad werd in het noodviaduct aangekleed met een kunstwerk van Sylvia Smets, bestaande uit verlichte fotoportretten van jonge en oude Belfeldenaren. De foto’s zijn inmiddels vervangen door foto’s van mooie plekken in Belfeld, gemaakt door Fotogroep Belfeld. Ideeën voor de foto’s werden door dorpsgenoten aangedragen, waarna een jury bestaande uit 8 inwoners van Belfeld via stemming de keuze heeft bepaald.

Verlichting D’n Boag

D’n Boag in Belfeld is van led-verlichting voorzien. De fotokunstwerken onder het viaduct worden nu aangelicht door led-lampen. De verlichting wissselt gedurende het jaar van kleur, tijdens de Vasteloavend krijgt het de carnavalskleuren rood, geel en groen. Ook de kleuren van de Belfeldse vlag (blauw/geel/zwart) ziet men regelmatig terug. En tijdens de Olympische Spelen, het EK of WK kleuren ze oranje.

Speeltuin Nellemenkeslaan

Dankzij de vastberadenheid van enkele bewoners is er een speeltuintje aan de Nellemenkeslaan gerealiseerd. Voor de kinderen in het Koramicplan was er namelijk geen speeltuintje in de buurt dat ze konden bezoeken zonder over een drukke weg te moeten lopen of fietsen. En daar is nu een prachtige speelplek voor ontstaan!


Koningsdag

Het faciliteren en ondersteunen van activiteiten op Koningsdag in ons dorp. Vanaf 2023 organiseert de Stichting Evenemente Veur Belvend Koningsdag met een gevarieerd programma voor een breed publiek. Voor de allerkleinsten een versierde fietsjestocht met aansluitend een optreden van o.a. de Belfeldse Rokke Billy, muzikaal entertainer speciaal voor kinderen en ouderen met dementie. ’s Middags volgens jarenlange traditie de Koningsboom opzetten en aansluitend een muziekfeest op het plein voor Gemeenschapshuis de Hamar.

Dorpskrant

De Dorpskrant is een belangrijk communicatiekanaal van De Dorpsraad. De krant heeft een eigen, onafhankelijke redactie en verschijnt 4x per jaar, in maart, juni, september en december. De paieren Dorpskrant wordt op ruim 2000 adressen in Belfeld bezorgd. Bij de Jumbo, de Hamar, de Belfeldse huisartsenpraktijk, de bibliotheek en op Europarcs Maasduinen liggen extra exemplaren. Heb je tips voor leuke, leesbare, interessante artikelen? Mail de redactie van de Dorpskrant;(dorpskrantbelfeld@gmail.com). Bedenk voor het insturen of het een artikel voor de hele Belfeldse gemeenschap is. Hou er ook rekening mee dat de Dorpskrant slechts 4x per jaar uitkomt. Mede mogelijk gemaakt vanuit het communicatie budget van Dorpsraad Belfeld. elk jaar is er onzekerheid over het voortbestaan. Ze kunnen sponsors dan ook goed gebruiken!

Verkeer & Veiligheid

In nauwe samenwerking met diverse bewonersgroepen zet Dorpsraad Belfeld zich in om Belfeld zo veilig mogelijk te maken en te houden. Zes keer per jaar overleggen we met de Wijkagent. Ook zijn er korte lijnen met raadsleden en naar de gemeente als het om verkeer en veiligheid gaat. We hebben ons o.a. sterk gemaakt voor de aanpassing van de sterke helling bij het fietspad langs de Maas, terugdringen snelheid op de Broekstraat en Rijksweg, het terugplaatsen van diverse verkeersspiegels op onoverzichtelijke punten, verlichting langs fietspad v.d. Rijksweg richting Reuver enz. Wij allemaal en ook jij hebt een rol om Belfeld veilig te houden. Verkeersveiligheid begint immers al bij jou voor de deur. Laten we met z’n allen rekening met elkaar houden. Leefbaarheid maken we samen.


Belfeld.nu
Altijd op de hoogte

AED cursussen

Vanuit Samen Winnen zijn er AED-cursussen georganiseerd voor leden van Belfeldse verenigingen. Het doel is om deze cursussen ook in de toekomst te blijven organiseren. Hoe meer mensen deze cursus hebben gevolgd, hoe meer mensenlevens er kunnen worden gered. Stichting Hart voor Belfeld geeft AED cursussen of kan hier meer informatie over geven Mail naar hartvoorbelfeld@ziggo.nl  of bel 077- 4752864 of 06-26222828

Belfeld.nu – website

De website Belfeld.nu, een evenementen en nieuws platform voor Belfeld. Mede mogelijk gemaakt door de Dorpsraad, is vernieuwd en verhuisd naar een nieuw toekomstbestendig platform. De Dorpsraad krijgt een prominentere rol en eigen plek op de site. De redactie van Belfeld.nu zoekt de samenwerking op met andere verenigingen en helpt kleine verenigingen in de ondersteuning van hun website of delen van hun programma. Ook is hier het laatste nieuws, de evenementen- en afvalkalender terug te vinden.

Mooiste voortuin

Om het onderhouden van voortuinen en het gebied rondom je huis te stimuleren heeft de Dorpsraad een wedstrijd ‘Mooiste voortuin’ bedacht. Dit is een jaarlijkse verkiezing van de mooiste Belfeldse voortuin in de categorie klein, middel en groot. Winnaars ontvangen een mooi kadobon van plaatselijke winkeliers en een flinke bos bloemen.


MTB-route Maalbeek

De Dorpsraad is betrokken bij plannen voor een MTB-route in Maalbeek.

SAM-fondsaanvraag

De Dorpsraad begeleidt (indien nodig) inwoners met een goed plan of initiatief bij het indienen van SAM-aanvragen. SAM staat voor Stad van Actieve Mensen, gefinancieerd door Gemeente Venlo. Fonds is bedoeld voor nieuwe initiatieven en de aan te vragen subsidie bedraagt maximaal € 5000,-.

Hondenuitrenplaats

Een aantal Belfeldse inwoners hebben zich georganiseerd door een werkgroep op te richten voor realisatie van een Honden speelveld in Belfeld. Een doortastende werkgroep met een pittige klus, op zoek naar een geschikte locatie. Ze hebben ondersteunend contact gezocht met de Gemeente Venlo en Dorpsraad Belfeld, maar functioneren geheel zelfstandig.


Dijkversterking

De Dorpsraad probeert het gesprek aan te gaan met bewoners en betrokken te worden bij de plannen van het Waterschap m.b.t. de komende dijkversterking in Belfeld. Vele genoemde initiatieven, gemeld in de Belfeld Ambitie Boeken, spreken de wens uit voor meer betrokkenheid met de Maas. We proberen meekoppelkansen te creëren. De Maas stroomt in Belfeld gemeente Venlo binnen, laten we van het gehele traject iets moois maken!

Gebiedsverkenning Meelderbroek

De Dorpsraad volgt nauw de zorgelijke ontwikkelingen in ons mooie buitengebied en stellen ons zeer kritisch op. Het Meelderbroek is volgens Gemeente Venlo een potentiegebied die vanuit landschappelijk oogpunt interessant lijkt voor grootschalige energieopwek, zoals hectaren grote zonneweides of windenergie. De Dorpsraad is mede oprichter van een denktank om andere energietransitie vormen voor Belfeld in kaart te brengen, met alternatieve ideeën, zonder ons mooie buitengebied hiervoor op te offeren.

.

Industrieterrein Bolenberg

Vinger aan de pols houden bij ontwikkelingen op en overlast van het industrieterrein Bolenbergweg. De Dorpsraad faciliteert bijeenkomsten en kijkt samen met gemeente en omwonenden naar oplossingen voor het terrein.


Geur- en geluidsoverlast

Helaas worden we in Belfeld regelmatig geconfronteerd met geur- en geluidsoverlast van o.a. bedrijven die tegen de bebouwde kom aan liggen en bijvoorbeeld van de A73. Dorpsraad Belfeld is géén actiecomité, maar we zetten ons in om bewoners die overlast ervaren te mobiliseren en te faciliteren. Daar waar nodig proberen we een brug te slaan en bewoners met overheid of instanties te verbinden. Ook gaan we gesprekken met bedrijven aan om samen te kijken hoe de overlast aangepakt kan worden. We bieden een luisterend oor en pakken zaken op die binnen onze rol passen. Hierbij hebben we vaak goede hulp van (Belfeldse) raadsleden. Samen een sterke inzet voor de leefbaarheid in Belfeld!

Breed Belfeld Overleg

Twee keer per jaar neemt De Dorpsraad deel aan het Breed Belfeld Overleg (BBO). Samen bespreken we wat er leeft binnen Belfeld en waar ieder mee bezig is. We zoeken verbinding en steunen elkaar waar mogelijk is. Naast De Dorpsraad nemen aan dit overleg deel; Stichting De Hamar, Belfeldse raadsleden, de stadsdeelmanager, Woonwenz, Incluzio Sociale Basis, de wijkagent en regelmatig sluiten mensen vanuit Belfeldse werkgroepen aan. Gezamenlijk zetten we ons in voor onze dorpsidentiteit en de leefbaarheid in Belfeld.

.

Historie waarborgen

Bij Dorpsraad Belfeld staat dorpsidentiteit en dorpskarakter hoog in het vaandel. Zo zetten we ons in om de cultuur historie van Belfeld te behouden en in de spotlights te zetten. Dit vaak in nauwe samenwerking met Heemkundevereniging Maas- en Swalmdal. Samen hebben we bijvoorbeeld het keramische kunstwerk uit het voormalig pand van Egidius Janssen veilig gesteld. Het kunstwerk wacht nog op een nieuwe toekomstige bestemming. Heeft u een idee of wilt u zich hiervoor inzetten? Mail ons even! Meer mooie geschiedenis van Belfeld is te vinden onder ‘Cultuurhistorie’.


Video Hoogwater Belfeld juli 2021

Werkgroep Hoogwater

Eén van de belangrijkste conclusies na het hoogwater in 2021 was dat er hoogwaterdraaiboeken zouden moeten komen, toegespitst op de specifieke situatie in iedere dorp of wijk. In Belfeld is het een kleine groep mensen die er mee te maken krijgen. Bijna allemaal mensen die het overstromingsgevaar kennen en weten wat en wanneer ze iets moeten gaan doen. Een goed draaiboek zorgt er voor dat eventuele nieuwe bewoners ook weten wat te doen bij een (te) hoge waterstand. De regie blijft ten alle tijden in handen van de gemeente, zij hebben een buro de opdracht gegeven een calamiteitenplan ten tijden van hoogwater op te stellen. In samenwerking met een afvaardiging van de bewoners aan de Maas en de Dorpsraad wordt gewerkt aan een ‘Draaiboek Hoogwater’, specifiek voor Belfeld.

.