Missie en Visie

Onze Missie

De Dorpsraad Belfeld wil samen met de inwoners de leefomgeving zo organiseren dat zij in alle levensfasen prettig kunnen wonen in Belfeld, voor nu en in de toekomst. Wij willen initiatieven bundelen, richting geven en indien mogelijk omzetten in daden.

Onze Visie

De kracht van het dorp(s)leven en de leefbaarheid in Belfeld binnen de gemeente Venlo promoten en continueren. Belfeld; Een vitaal en levendig dorp, dat sterk blijft qua basisvoorzieningen, dorpskarakter en identiteit, optimale leefbaarheid en in bezit van een mooi buitengebied.