Nieuws

Dijkversterkingen Belfeld mei 2024

20 mei 2024

Voorbereidende werken.
De uitvoering van dijkversterking Belfeld staat gepland voor 2024 en 2025. Voordat buiten de grote werkzaamheden voor de dijkversterking kunnen worden uitgevoerd, werkt aannemerscombinatie MaaSamen eerst het ontwerp verder uit.
Hiervoor is het nodig dat er nog conditionerende onderzoeken plaatsvinden. Vanaf half juni start de aannemer hiermee. Het gaat om bodemonderzoeken, onderzoeken voor niet gesprongen explosieven en archeologie. De resultaten hiervan zijn belangrijk voor de uitwerking van het ontwerp. De meeste onderzoeken vinden op openbaar terrein plaats. Soms is het nodig om onderzoek te doen op privéterrein. MaaSamen neemt dan altijd eerst persoonlijk contact op. Voor meer informatie over de onderzoeken kunt u terecht op de website.
Ook moet er nog een persriolerig ter plaatse van Rijksweg-Zuid worden verlegd. Deze leiding is van Waterschapbedrijf Limburg. De verlegging wordt door hun aannemer uitgevoerd. In de volgende nieuwsbrief volgt hier meer informatie over.

Informatiebijeenkomst
MaaSamen organiseert samen met het waterschap een informatieavond voor omwonenden van het project. Dit zal in de eerste helft van juli zijn. Tijdens deze avond licht de aannemer de werkzaamheden en planning toe. Houd de nieuwsbrief in de gaten voor de datum, tijdstip en locatie. Meer informatie of heeft u vragen?
In samenwerking met omgevingsmanager Luuk Claessens van het waterschap staat omgevingsmanager Ralph van Loon namens aannemerscombinatie MaaSamen voor u klaar. Heeft u vragen neem dan telefonisch contact op via 06-5007 2020 of stuur een e-mail naar omgeving-belfeld@boskalis.com. Alle informatie is vanaf uw computer te bekijken via deze  link.