Nieuws

Werkgroep “Stop verdozing Belfeld” in verzet tegen komst distributiecentrum.

7 september 2023

Een groep betrokken Belfeldenaren verzet zich tegen de geplande bouw van een distributiecentrum op het industrieterrein Witveld, het voormalige terrein van Egidius Janssen . Ze hebben zich verenigd in de werkgroep “Stop Verdozing Belfeld” en hebben een brief opgesteld die binnenkort naar de gemeente wordt gestuurd om hun bezwaren tegen de bouwplannen op het Witveld-terrein kenbaar te maken.

Ze pleiten ervoor om het terrein te benutten voor de realisatie van de wensen van de lokale gemeenschap.  De ontwikkelaar, Next Level, heeft plannen om op dit terrein een distributiecentrum te bouwen op de locatie waar vroeger de kantoren van Egidius Janssen stonden.

De bezorgdheid van de briefschrijvers concentreert zich op de mogelijke geluidsoverlast van treinverkeer voor het dorp vanwege de voorgestelde loods van 412 meter lengte en 12,5 meter hoogte. Bovendien wordt gevreesd dat het toenemende vrachtverkeer de verkeersdruk aanzienlijk zal verhogen, wat vooral gevaarlijk kan zijn voor de schoolgaande jeugd die op dezelfde weg fietst.

Om deze redenen stellen de briefschrijvers voor om het terrein te bestemmen voor andere doeleinden, zoals woningen, in overeenstemming met de wensen van de dorpsbewoners die in 2019 zijn opgehaald in de ambitieboeken. Uit deze boeken bleek dat Belfeldenaren graag een groot groen park en een tweede verbinding vanuit het dorp naar de Maas zouden willen zien. De werkgroep is van mening dat deze doelen gerealiseerd kunnen worden op het terrein van Egidius Janssen, in combinatie met de bouw van enkele woningen.

De werkgroep heeft diverse ideeën voor de herbestemming van het terrein, waaronder betaalbare appartementen met groene gevels, tiny houses en vrije bouwkavels, allemaal omgeven door veel groen. Daarnaast zouden zij graag een treinstation, een langgekoesterde wens uit de ambitieboeken, een horecagelegenheid, een vijver, een trimbaan, wandelpaden en een speelveld op het terrein van Egidius Janssen zien verrijzen.

Next Level heeft al een vergunning aangevraagd voor de bouw van het distributiecentrum. Het college van B en W moet echter nog een besluit nemen over deze vergunning. Daartegen komt de werkgroep dus nu in verzet.