Nieuws

Ut Patershuuske overgedragen aan Scouting Belfeld

7 september 2023

Afgelopen weken is er hard gewerkt aan de overdracht van ‘Ut Patershuuske’ door buurtvereniging ‘Helpt Elkander’ en Scouting Belfeld.

Helaas heeft Buurtvereniging ‘Helpt Elkander’ recent de keuze moeten maken om te gaan stoppen. Al snel zijn zij in gesprek gegaan met mogelijk geïnteresseerde verenigingen in Belfeld om de activiteiten en het beheer van ‘Ut Patershuuske’ over te dragen. In samenwerking met Gemeente Venlo is recent dan ook het beheer officieel overgedragen aan Scouting Belfeld.

Afgelopen vrijdagavond 2 september heeft de Scouting de overdracht feestelijk gevierd in ‘Ut Patershuuske’ en natuurlijk was daarbij het bestuur van ‘Helpt Elkander’ uitgenodigd en zijn ze nog even kort in het zonnetje gezet. Scouting Belfeld wil, ook mede namens heel Belfeld, ‘Helpt Elkander’ bedanken voor hun jarenlange inzet als buurtvereniging. Ze willen de buurtvereniging nog specifiek bedanken voor het beheer en de prachtige verbouwing van ‘ut patershuuske’. Mede hierdoor kan van de lente tot de herfst vrijwel elk weekend gebruik worden gemaakt van deze prachtige locatie door de gemeenschap. 

Scouting Belfeld is erg blij met ’t Patershuuske en de Patersplak. Ze maakten hier al regelmatig gebruik van en gaan er nu nog veel meer gebruik van maken. Verder blijft ‘ut patershuuske’ op dezelfde manier en voorwaarden als ‘Helpt Elkander’ voor verenigingen in Belfeld beschikbaar. Op korte termijn zal ook info over het Patershuuske op de website van Scouting Belfeld zichtbaar worden.