Voorwaarden

Het plaatsen van artikelen of evenementen op Belfeld.nu is gratis.

Algemene informatie over het aanleveren van artikelen

Nieuws Artikelen: 

(tekst) graag aanleveren via het “Tip de redactie formulier” of per e-mail met bijlage een Word-bestand (als bewerkbare tekst zonder opmaak). Artikelen dienen te zijn geschreven in een neutrale vorm, dus niet in de wij-vorm. Vermijd het gebruik van ‘ik’, ‘u’, ‘men’, ‘we’ of ‘ons’. Pdf-bestanden (posters, flyers enz.) zijn geen tekstbestanden. De redactie kan deze niet verwerken. Ook Word-bestanden die zijn omgezet vanuit een pdf-bestand kunnen door de redactie niet worden verwerkt.
Als er in het artikel wordt verwezen naar een contactpersoon, vermeld dan de contactgegevens van deze persoon.

Een artikel wordt slechts één keer geplaatst en blijft vervolgens op de site staan. Het is terug te vinden in het nieuwsarchief en via de zoekfunctie zodra het van de nieuwspagina is verdwenen. Hetzelfde artikel wordt dus niet meerdere keren opnieuw geplaatst.

Evenementen:

Denk er bij evenementen aan de locatie, datum en tijdstippen van de activiteiten te vermelden.


Afbeeldingen: 

Rechtenvrije foto, bij voorkeur een horizontale oftewel liggende foto) graag als apart afbeeldingsbestand meesturen, liefst als .jpg-bestand. Pdf-bestanden zijn geen afbeeldingsbestanden. De redactie kan deze niet verwerken.

Vermeld er ook bij wanneer u het bericht graag geplaatst zou willen zien, zodat de redactie hier rekening mee kan houden.

Voorwaarden


Belfeld.nu is een platform voor alle verenigingen, instanties en inwoners van Belfeld. Dat betekent dat elk ingezonden artikel en elke reactie wordt opgenomen, behalve als onderstaande regels nadrukkelijk worden overtreden. De redactie beslist daarover.

De redactie behoudt zich te allen tijde het recht teksten aan te passen of in te korten, of geen, minder of andere dan de aangeleverde afbeeldingen bij de tekst te plaatsen. Hierover kan niet met de redactie worden gecorrespondeerd.

Belfeld
De ingestuurde artikelen moeten specifiek over Belfeld, Belfeldenaren of Belfeldse verenigingen of organisaties gaan of specifiek gericht zijn op de inwoners van Belfeld. Het dient een nieuwswaardig redactioneel artikel te zijn of een evenement dat te maken heeft met Belfeld.

Geen anonieme artikelen
Op Belfeld.nu worden geen anonieme artikelen geplaatst. Dat houdt in dat de ondertekenaar van het artikel of degene die het artikel aanlevert altijd verantwoordelijk is voor de inhoud daarvan.

Niet kopiëren
Er mag geen plagiaat worden gepleegd. Indien de gebruiker in reacties of berichten fragmenten opneemt uit andere media, dienen deze voorzien te zijn van een bronvermelding. De schrijver mag in dergelijke gevallen niet de suggestie wekken dat het om eigen schrijven gaat. Als er plagiaat blijkt gepleegd te zijn, kan de redactie zowel vooraf weigeren het bericht te plaatsen als achteraf het bericht verwijderen.

Geen haat
Belfeld.nu neemt geen hyperlinks, berichten of afbeeldingen op waarin haat tegen, of het minderwaardig achten van expliciet genoemde personen of bevolkingsgroepen voorkomt.

Geen nepnieuws
Belfeld.nu neemt geen hyperlinks, berichten of afbeeldingen op waarin nepnieuws (ook wel ‘fake nieuws’ genoemd) of complottheorieën worden verspreid.

Geen seks
Belfeld.nu neemt geen hyperlinks, berichten of afbeeldingen op over expliciete seksualiteit.

Geen drugs
Belfeld.nu neemt geen hyperlinks, berichten of afbeeldingen op die het gebruik van drugs aanprijzen.

Geen partijpolitieke advertorials
Belfeld.nu neemt geen hyperlinks, berichten of afbeeldingen op die als hoofdinhoud hebben het expliciet aanprijzen of afkeuren van een bepaalde politieke partij.

Geen commerciële advertorials
Belfeld.nu neemt geen hyperlinks, berichten of afbeeldingen op die als hoofdinhoud hebben het expliciet aanprijzen of afkeuren van bepaalde artikelen of waren.

Geen religieuze advertorials
Belfeld.nu neemt geen hyperlinks, berichten of afbeeldingen op die als hoofdinhoud hebben het expliciet aanprijzen of afkeuren van een bepaalde godsdienst.

Goede smaak
Belfeld.nu neemt geen hyperlinks, berichten of afbeeldingen op die op enige wijze tegen de goede smaak ingaan of een kwetsende strekking hebben.

Ter beschikking stellen beelden
Als de gebruiker beelden ter beschikking stelt aan Belfeld.nu, verklaart de gebruiker dat hij toestemming heeft van eventuele betrokkenen om deze beelden te verspreiden op Belfeld.nu en haar accounts op Facebook, Twitter, Instagram, YouTube of andere sociale media.

Bewerking beelden
Tevens geeft de gebruiker toestemming aan Belfeld.nu om de beelden eventueel te bewerken.

Verspreiden beelden
De gebruiker geeft ook toestemming aan Belfeld.nu om de beelden eventueel te verspreiden aan relevante derden.

Zichtbaar in beeld
Zowel slachtoffers als daders mogen niet herkenbaar in beeld zijn gebracht. Als het om publieke figuren gaat, mogen zij, indien de nieuwswaardigheid de manier van publicatie rechtvaardigt, herkenbaar in beeld worden gebracht.

Privébeelden
Indien de gebruiker beelden uit privésituaties aanlevert, verklaart de gebruiker toestemming te hebben gekregen voor het verspreiden van de beelden.

Aansprakelijkheid
Belfeld.nu stelt zich niet aansprakelijk voor eventuele geestelijke en/of lichamelijke schade en/of gevolgen na het bezoeken van deze website. Ook stelt de website zich niet aansprakelijk voor de betrouwbaarheid en correctheid van de bronafhankelijke informatie op deze website. Belfeld.nu stelt zich tevens niet aansprakelijk voor eventuele fouten in of problemen met de computer of ander digitaal apparaat van bezoekers na het openen van deze website.