Nieuws

Uitslag enquête hondenspeelveld

23 januari 2023

Maar liefst 137 mensen hebben de enquête van de werkgroep “Hondenspeelveld Belfeld” ingevuld. In deze enquête werd de behoefte voor een hondenspeelveld in Belfeld gepolst.
83% van de respondenten vinden het leuk als er een hondenspeelveld komt en 76% geeft aan daar ook gebruik van te gaan maken.

Ook werd gevraagd naar mogelijk geschikte locaties voor zo’n hondenspeelveld. De werkgroep gaat met deze suggesties aan de slag.

Allereerst gaat de werkgroep de komende weken de formele aanvraag voor het Burgerinitiatief indienen en ook een aanvraag voor SAM subsidie – bij de gemeente Venlo.
Afhankelijk van de reactie vanuit de Gemeente Venlo op het ingediende burgerinitiatief, de subsidie aanvraag en het vinden van een geschikte locatie gaat het project van start.
13 personen hebben aangegeven de werkgroep te willen helpen. Deze mensen zullen binnenkort worden benaderd.

Hondenspelveld20221111

Volg ons op de website Belfeld.nu en op Facebook voor de verdere gang van zaken.

Heb je nog vragen of suggesties voor de werkgroep?

Reageren kan per mail naar frans.verhaegh@home.nl of bel 06-3036 4986 of neemt contact op via de Facebookpagina “Hondenspeelveld Belfeld”.