Nieuws

Geslaagde bijeenkomst

1 juli 2020

Ook in de coronaperiode heeft de Dorpsraad van Belfeld niet stilgezeten. Naast alle lopende initiatieven zijn ook de nieuwe initiatieven die in 2019 ontstonden vanuit de Belfeld Ambitie Boeken samengebracht in de zogenaamde samenlevingsagenda.Op dinsdagavond 30 juni jl., heeft de Dorpsraad van elk initiatief vertegenwoordigers uitgenodigd in De Hamar om te vertellen over de status van hun initiatief. Maar ook om te inventariseren welke knelpunten er zijn en welke rol de Dorpsraad kan spelen bij het oplossen van knelpunten.

Na een korte introductie van de Dorpsraad en de aankondiging dat we 18 verschillende sprekers hadden, kreeg elke vertegenwoordiger maximaal 5 minuten spreektijd. Zo werden we in korte tijd geïnformeerd over alle initiatieven waar betrokken burgers zich voor inzetten. Van het opknappen van de rotondes, de Belfeldse vlag, het pimpen van het viaduct onder de A73, de groenvoorziening op de Soersbeekweg tot aan jeugd en evenementen, intensieve zorg, energietransitie en nog veel meer.

Opvallend was het aanstekelijke enthousiasme van elke spreker over zijn of haar project. Er werden ook contacten gelegd tussen initiatieven die raakvlakken bleken te hebben. Ook werden waardevolle suggesties aangereikt.

Wethouder Frans Schatorjé en René Janzen (stadsdeel manager van Belfeld) prezen de initiatieven, waar de burgers van Belfeld op dit moment mee bezig zijn. Vanuit de gemeente werd aan elk project en/of initiatief aangeboden om (indien nodig) ambtenaren te koppelen die kunnen adviseren over wetgeving, natuur, milieu of elk ander onderwerp. Dit om een realistisch verwachtingspatroon te scheppen en frustratie achteraf te voorkomen. Ook kan de gemeente de projecten financieel ondersteunen als hiervoor een gefundeerde aanvraag wordt gedaan en deze vervolgens wordt goedgekeurd.

De Dorpsraad zal 2 à 3 keer per jaar deze terugkoppelingsbijeenkomsten blijven organiseren, niet alleen om elkaar te informeren over de status van de lopende projecten en initiatieven, maar ook om nieuwe toekomstige initiatieven te helpen opstarten. De diverse werkgroepen zullen hun voortgang regelmatig kenbaar maken via de website www.belfeld.nu en/of andere sociale media.

Het enthousiasme zorgde ervoor, dat aan het einde van de avond alle aanwezigen vol energie en nieuwe inspiratie naar huis gingen. Heb je interesse om je aan te sluiten bij een werkgroep of wil je een nieuw initiatief opstarten? Meld je dan bij de Dorpsraad op dorpsraad@belfeld.nu

We kunnen met recht trots op Belfeld zijn!