Nieuws

Team Incluzio stelt zich voor

30 juni 2020

Sinds 1 april 2020 is Incluzio in Venlo gestart onder de naam Incluzio Sociale Basis Venlo. Het team stelt zich nu graag aan Belfeld voor. De zes teams van de Sociale Basis Venlo werken onder andere in de open inloop, wijkteams en informatie- en adviespunten.

Zij staan voor een samenleving waarin iedereen meetelt en meedoet. Om dat te bereiken, ondersteunen zij mensen die daarbij een steuntje in de rug kunnen gebruiken, zodat deze op hun eigen manier hun leven kunnen inrichten en leiden.

Incluzio Sociale Basis Venlo ziet er als volgt uit:

  • De Teamcoach: faciliteert en coacht om zo effectief en zelfstandig mogelijk om van iedere buurt een betere buurt te maken.
  • Jongerenwerker: begrijpt de leefwereld van de jongeren en sluit aan op de behoefte van jongeren. Ze zijn vraagbraak, bruggenbrouwers, vertrouwenspersoon en buurtpedagoog.
  • Mantelzorgcoach: begeleidt en ondersteunt mensen die vrijwillig en onbetaald zorgen voor een naaste in zijn/haar omgeving, denk aan familielid, partner, vriend(in), kennis of buurman (-vrouw).
  • Buurtcoach: het aanspreekpunt voor mensen in de wijk die ondersteuning nodig hebben bij het opstarten van een initiatief.
  • Participatiecoach: ondersteunt en coacht inwoners bij het vinden van een participatieplek, werk, vrijwilligerswerk, school of dagbesteding.
  • Maatschappelijk werker: begeleidt mensen met problemen, zodat deze mensen weer zelfstandig kunnen meedoen aan de maatschappij.
  • Budgetcoach: stelt een budgetplan op, afgestemd op de persoonlijke situatie van een cliënt.
  • Seniorencoach: begeleidt ouderen bij thema’s die vaak aan de orde komen bij het ouder worden.
  • Begeleider dagbesteding: organiseert samen met vrijwilligers passende activiteiten voor deelnemers aan de dagbesteding.

De gezichten (inclusief contactgegevens) bij deze functies zijn hier te bekijken: smoelenboek Incluzio Venlo

Vragen? Neem contact met het team op.