Nieuws

Samenlevingsagenda Belfeld

21 maart 2020

De gemeente Venlo heeft de Samenlevingsagenda Belfeld gepubliceerd. In de Samenlevingsagenda wordt het proces van de Belfeld Ambitie Boeken beschreven en zijn gemeentelijke contactgegevens te vinden. Daarnaast bevat het document een lijst met lopende en nog te realiseren projecten in Belfeld, veelal voortgekomen uit de Belfeld Ambitie Boeken. Het is een informatief, maar ambtelijk stuk, dus het is niet altijd even gemakkelijk leesbaar.

Via de link Samenlevingsagenda Belfeld kan iedere geïnteresseerde Belfenaar de Samenlevingsagenda inzien.

Mocht u een bijdrage willen leveren aan een van de genoemde projecten of wilt u aan de slag met een idee dat niet in de lijst staat vermeld? Meld u dan bij de Dorpsraad via dorpsraad@belfeld.nu of spreek een van de Dorpsraadleden persoonlijk aan.