Nieuws

Potgrondactie afgelast

22 maart 2020

Vanwege de ontwikkelingen met het coronavirus heeft voetbalvereniging Belfeldia de potgrondactie vroegtijdig beëindigd. Dit houdt in, dat alle bestellingen zijn geannuleerd. Belfeldia houdt zich aan de richtlijnen van het RIVM en de KNVB; alle activiteiten tot en met 6 april zijn opgeschort. Vooruitlopend op eventuele vervolgmaatregelen vanuit de overheid acht de club het niet verstandig om de leden in te zetten voor de potgrondactie, ook niet na 6 april. Zodoende is het besluit genomen om de potgrondactie voor 2020 in zijn geheel af te gelasten.

Belfeldia beraadt zich over een eventuele vervangende actie in het najaar. Ideeën voor deze nieuwe actie voor 2020 zijn welkom. Houd de website van de club in de gaten voor meer informatie.