Nieuws

Protesteren vanuit de hele gemeenschap

18 februari 2023

In de dorpskrant van december 2006 staat een opmerkelijke uitspraak, blijkbaar gedaan door wethouder Beurkens. “Als Belfeld protesteert zorg er dan voor het gebeurt vanuit de HELE gemeenschap”. Wat een rare uitspraak, alsof alle Belfeldenaren dezelfde mening hebben over bepaalde onderwerpen. Politiek is een stuk complexer en dat moet de wethouder toch geweten hebben. De volgende zin in het openingsartikel is wellicht treffender. “Protesteer niet NADAT een besluit is gevallen, want dan is het niet meer te veranderen”

Dat werpt de vraag op hoe de burgers, maar ook de Dorpsraad, tijdig aan de juiste informatie komen om een mening te vormen over bepaald onderwerp. Politieke debatten worden op het gemeentehuis gevoerd, en daar worden ook de besluiten genomen. Het is daarom belangrijk voor de Dorpsraad korte lijntjes te hebben met Belfeldse raadsleden. Diezelfde raadsleden moeten hun voelsprieten in de Belfeldse samenleving hebben, zodat ze weten wat er leeft en wat het sentiment is.

In deze editie stelt “Scouting Belfeld” zich voor. De vereniging bestaat al sinds 1945 en staat in 2023 nog steeds met beide benen in de samenleving. In onze gedigitaliseerde samenleving, waarin jeugdigen vaak wordt verweten dat ze de hele dag op schermpjes tureluren, is het prachtig dat de Scouting het zo goed doet. Zij leren kinderen en jeugdigen buiten spelen, respect te hebben voor de natuur en samen te werken.

Oudedoos 20230218 2

De Dorpsraad bericht over de voortgang van hetgeen in het Dorpsontwikkelingsplan is opgeschreven en ook een artikel over de Dorpsschouw die in juni 2006 is gehouden. Terugkijkend is er toch veel gerealiseerd van de plannen die in het DOP zijn opgeschreven. Het is dus zeker niet zo dat het plan in een bureaulade verdwijnt en er niks mee gebeurt, zoals wel eens wordt beweerd.

Verder in deze editie de uitreiking van de 1e “Good Gedoan” aan Geert Goossens, een waarderingsspeld voor Geert Boots en een kerstgedicht van Cor Adams.

Lees deze artikelen en nog meer hier in de dorpskrant van december 2006.