Nieuws

Project Dijkversterking. Informatie werkzaamheden Rijksweg Zuid

14 juni 2024

Verlegging persriolering. Momenteel werkt aannemer Van den Heuvel aan een verlegging van een persriolering ter plaatse van Rijksweg-Zuid. Mocht tijdens de werkzaamheden hinder ervaren worden, dan kan contact opgenomen worden met Roel van der Linden: r.v.d.linden@heuvelgroep.nl (06 – 13 56 32 37).

Vanaf maandag 24 juni wordt in het hele projectgebied onderzocht op ontplofbare oorlogsresten. Nadat het is vrijgegeven wordt vanaf maandag 8 juli aanvullend archeologisch onderzoek uitgevoerd in dit projectgebied. Verspreid over het projectgebied worden grondmonsters genomen om een beter beeld te krijgen van de opbouw van de ondergrond. De verwachting is dat  deze werkzaamheden eind juli deze werkzaamheden zijn afgerond.

Binnenkort komt er een uitnodiging voor een inloopbijeenkomst.