Nieuws

Over de Kool en de Geit

15 oktober 2018

De professionele melkgeiten sector is, exact tien jaar na het uitbreken van de Q-koorts epidemie bezig aan een stevige groei. Het aantal geiten steeg van ruim 350.000 in 2010 naar 499.530 stuks eind vorig jaar. Bijna elk plan voor nieuwbouw of uitbreiding van stallen stuit op verzet van omwonenden, die een nieuwe uitbraak van de ziekte vrezen.

In 2007 was de eerste grote uitbraak van Q-koorts op een geitenhouderij in het Noord-Brabantse Herpen. Op het hoogtepunt van de crisis, in 2010, vreesde de sector dat ‘een op de drie’ besmette bedrijven failliet zou gaan. De Q-koortscrisis eiste 74 mensenlevens, zo’n 4200 mensen werden ziek.

Ondanks de imagoschade bleef de vraag naar geitenzuivel stijgen. De prijs die geitenhouders voor hun melk krijgen klom naar zo’n 70 cent per kilo, meer dan twee keer zo veel als de opbrengst van koeienmelk. De Nederlandse boeren produceren nu 260 miljoen kilo geitenmelk. Vanuit China¬ groeit de vraag naar geitenmelk in poedervorm als veilige babyvoeding.

Protest omwonenden
Dat alles zorgt voor de fikse uitbreiding van de veestapel in de geitensector. Maar de bouw van nieuwe stalruimte stuit vaak op stevig protest van omwonenden, zeker in Noord-Brabant waar Q-koorts het hevigst heeft gewoed. Omwonenden eisen van gemeentebesturen de garantie dat hun gezondheid niet in gevaar komt.

Omwonenden voelen zich niet serieus genomen en verharden hun strijd. Eigenlijk vragen ze maar één ding: de garantie dat die geitenhouderij hen geen Q-koorts brengt. Maar wie kan die geven? De coxiella-bacterie is bedwongen maar hij valt niet uit te roeien, zal altijd in het milieu blijven rondwaren.

Wat kan de gemeente en Provincie !
Nu moet een boer die een vergunning aanvraagt aan veel eisen voldoen, onder meer op het gebied van stank, lawaai, hygiëne en mestafvoer. Maar gemeentes kunnen een vergunning niet weigeren op basis van angst voor ziektes bij omwonenden.

De Provincie kan de gemeentes helpen door een provinciaal besluit te nemen. De Provincies Utrecht, Gelderland, Noord-Brabant en Overijssel, waar de meeste geitenhouders zitten, hebben reeds tot een uitbreidingsverbod van het geitenbestand besloten. De provincies namen het wijze besluit om de kool en de geit te sparen en te wachten op het eindrapport van o.a. Universiteit Wageningen, RIVM en GGD. Helaas willen de provincie Limburg en onze eigen gemeente Venlo niet op dit besluit wachten.

Uit een rapport van het RIVM uit 2017 blijkt, dat de kans op longontsteking in een straal van 2 km rondom een geitenhouderij behoorlijk toeneemt. (DOI 10.21945/RIVM-2017-0062). Op 14-02-2018 geeft De Gezondheidsraad aan dat er een verband is tussen longziektes in de nabijheid van geitenhouderijen.

De dorpsraad kan in deze situatie “de kool en de Geit niet sparen” en vraagt daarom iedereen in Belfeld om zijn of haar mening met ons te delen. Onder het motto “bij twijfel niet inhalen” willen we graag het eindrapport afwachten om zeker te zijn dat uw gezondheid niet in geding kan en mag komen.

Dorpsraad Belfeld