Nieuws

Bestuursleden Goede Doelen Week gezocht

17 oktober 2018

Een tiental Goede Doelen met vertegenwoordiging in Belfeld heeft hier positief op gereageerd. Via enkele bijeenkomsten, met bijdrage van de landelijk coördinator Goede Doelen Week en een bestuurslid Goede Doelen Week uit Beesel, werd besloten de schouders te zetten onder dit project.

Daarvoor is de oprichting van een Stichting noodzakelijk, evenals de daarbij behorende drie bestuursleden (voorzitter, penningmeester, secretaris). Dat vereist ook coördinatoren (van de Goede Doelen-stichtingen) en collectanten, en die zijn gelukkig beschikbaar. Maar de organisatie is wel dringend op zoek naar kandidaat-bestuursleden voor de Stichting, die een uitdaging zien om samen met de andere vrijwilligers van dit project een succes te maken.

Voel je je aangesproken tot deze werving of wil je toch nog wat nadere aanvullende informatie, meld je dan per omgaande bij Frank Poels: tel. 06-41649730 of e-mail pomu@home.nl.