Nieuws

Notulen Buurt-en bewonersnetwerk

3 oktober 2018

Donderdag 20 september jl. heeft er weer een bijeenkomst van het Buurt- en bewonersnetwerk plaatsgevonden. De notulen van deze bijeenkomst zijn hier te lezen. De volgende bijeenkomst is op donderdag 31 januari 2019, om 19.30 uur in De Hamar. Hebt u bespreekpunten voor die avond? Stuur deze dan per e-mail naar bbnbelfeld@gmail.com.