Nieuws

Nieuwe datum Samen Winnen

21 oktober 2019

Door omstandigheden wordt de informatieavond over bestuurlijke samenwerking (Samen Winnen) verschoven naar woensdag 6 november 2019. De avond begint om 20.00 uur in de kantine van Belfeldia. Het is een informatieavond over bestuurlijke samenwerking tussen verenigingen. Toon Geurts uit Velden informeert alle aanwezigen over het fusieproces van zeven Veldense verenigingen, dat uiteindelijk heeft geleid tot het ontstaan van SV Velden. Vijf Belfeldse verenigingen hebben aangegeven interesse te hebben om mee te praten en te denken over het thema bestuurlijke samenwerking. Diverse verenigingen in Belfeld worstelen al kortere of langere tijd met het vinden van voldoende bestuurders en vrijwilligers in hun vereniging. Om ook in de toekomst voldoende gevarieerd sport- en cultuuraanbod te kunnen blijven leveren, zijn wij samen op zoek naar andere organisatievormen. Natuurlijk wil dit niet zeggen dat er per definitie een omnivereniging gevormd gaat worden, zoals in Velden is gebeurd. We willen ons wel door een ervaringsdeskundige laten informeren over de voor- en nadelen van deze organisatievorm. Ben je door het lezen van dit artikel ook geïnteresseerd in dit onderwerp? Schroom dan niet en kom op 6 november naar de kantine van Belfeldia. Wel even aanmelden s.v.p. Stuur een berichtje naar: danny.ophetveld@outlook.com