Nieuws

Cursus reanimatie en gebruik AED

21 oktober 2019

Maak Belfeld samen Hartveilig. In november start de projectgroep Reanimatie AED Belfeld de 2e cursus van dit jaar. Er zijn ook in ons dorp nog mensen nodig om de op diverse plekken geplaatste AED’s te kunnen bedienen indien nodig … De cursus bestaat uit 2 lesavonden van ongeveer 2 uur per keer. De lessen omvatten theorie en praktijkoefeningen op een reanimatie oefenpop. Uiteraard wordt uitleg gegeven over de werking van een AED. U leert hoe u op een deskundige manier met dit apparaat kunt werken. De lessen worden gegeven door een bevoegd instructeur. Iedere deelnemer die de cursus met goed verloop heeft gevolgd, ontvangt een certificaat van het Oranje Kruis. De cursuskosten bedragen € 40,00. Inwoners van Belfeld worden gesponsord en betalen slechts € 15,00. Bovendien zijn er zorgverzekeringen die deze kosten vergoeden. Dat is afhankelijk waar en hoe u verzekerd bent.

Les 1 donderdag  7 november a.s. van 20.00 uur tot 22.00 uur.

Les 2 donderdag 14 november a.s. van 20.00 uur tot 22.00 uur.

Leslokaal is het Rode Kruis gebouw, Theresiastraat 3, 5951 DG Belfeld. De instructeurs zijn Dhr. Frits Kierkels of dhr. Leo Weckx. Gaarne ontvang ik een bevestiging als u deel gaat nemen. Dit i.v.m. het aantal deelnemers per cursus. Graag aanmelden voor 1 november a.s. Meer informatie? Neem contact op met Mat Hendrix, tel. 077-4752864 of 06-26222828. reanimatie.aed.belfeld@ziggo.nl