Nieuws

Schipperspad ‘De Poortjes’

8 augustus 2023

Het is inmiddels alweer bijna 25 jaar geleden dat de gemeenteraad van Belfeld heeft besloten om de overweg aan het Schipperspad (beter bekend als ‘de poortjes’) aan het openbaar verkeer te onttrekken.

Voor degenen die het niet meer weten: het Schipperspad (‘De poortjes’) was een verbinding tussen de Berkenhoflaan en de Stuw. Het bestond uit een fiets- en wandelpad en een oversteek over het spoor, beveiligd middels de twee poortjes.
Het pad en de poortjes deden dienst vanaf 1923. Ze werden veelvuldig gebruikt door lokale fietsers en wandelaars, eigenlijk al die jaren zonder noemenswaardige ongelukken. Het was een recreatieve route van het dorp naar de Maas en retour, iets wat Belfeld nu mist en graag opnieuw zou willen creëren.

De gemeenteraad van Belfeld zwichtte voor de dreigementen van NS Railinfrabeheer en de toegezegde subsidie voor het creëren van een onderdoorgang aan de Boxhoverweg.
De argumenten om de overweg te sluiten waren, zoals zo vaak, de veiligheid en de economische vooruitgang van het dorp. In die tijd moest het Geloërveld immers worden ontsloten en had men behoefte aan goede verbindingen. Het maatschappelijk belang was hierbij – zoals dikwijls voorkomt – van ondergeschikt belang.

Maar wat als de gemeenteraad van Belfeld destijds niet had ingestemd met het sluiten van de Poortjes? Hoe zou de omgeving van Belfeld er dan hebben uitgezien?
In het ergste geval zou de onderdoorgang aan de Boxhoverweg niet zijn doorgegaan en was de weg – en de poortjes – voorzien van slagbomen.

Het valt te betwisten of de ontsluiting van het industrieterrein Molenveld in Reuver dan ook via de Rijksweg in Belfeld zou lopen. Natuurlijk kan er weinig gezegd worden over de zogenaamde economische vooruitgang in de afgelopen periode door de aanleg van de onderdoorgang. Er wordt echter betwijfeld of deze werkelijk zo groot is als destijds werd voorgehouden.
Daarnaast is de vraag; als de Boxhoverweg minder vrachtwagenvriendelijk was gemaakt, zouden er dan tegen de dorpskern van Belfeld grote distributiehal(len) zijn gebouwd?
Al die jaren geleden was nog niet te voorspellen dat er een wandelpad zou komen tussen de Stuw en de Maasstraat. Hoe mooi zou het achteraf zijn geweest als dit zou aansluiten bij de Berkenhoflaan, zodat er vanuit het dorp een rondje gelopen kon worden naar de Stuw – en dan weer terug via de Maasstraat.

Natuurlijk kan naar het toekomstig verloop alleen maar worden gegist. Met zekerheid kan echter gezegd worden dat als het tweede geplande distributiecentrum zal zijn gebouwd, alle hoop voor nieuwe ‘poortjes’ – of een nieuwe onderdoorgang ter hoogte van de Berkenhoflaan – vergeten kan worden. De daarvoor bestemde grond aan de westzijde van het spoor is inmiddels door de gemeente verkocht.

Ondanks de destijdse toezegging van de raad om een serieus onderzoek te doen naar een onderdoorgang bij het Schipperspad (en de verbetering van het viaduct aan de Markt) is daar 25 jaar later weinig van terug te zien.