Nieuws

Kleinschalige woonzorgvoorziening in de Leijgraaf

11 januari 2023

Fintheim Vastgoed heeft aan de Leijgraaf een perceel grond van bijna 4.000 vierkante meter aangekocht. In overleg met de gemeente hebben zij hier een plan in voorbereiding voor een kleinschalige woonzorgvoorziening en 4 levensloopbestendige woningen.

Op 11 maart 2022 zijn de omwonenden aan de Leijgraaf over het voorlopige schetsplan geïnformeerd.

Momenteel zijn alle onderzoeken voor het bestemmingsplan afgerond en zal het plan begin 2023 ter inzage worden gelegd. Kijk hier voor meer infomatie en een visualisatie van het ontwerp.