Nieuws

Enquête hondenspeelveld Belfeld

10 januari 2023

De werkgroep “Hondenspeelveld Belfeld” vraagt de inwoners van Belfeld om hun mening. Vul daarvoor onderstaande enquête in.

Na de informatie bijeenkomst van 15 december jongstleden wil de werkgroep dit voorjaar een subsidie aanvraag doen om in 2023 het hondenspeelveld te kunnen realiseren in Belfeld. Hiervoor moet nog wel wat werk worden verzet. Zo is het is noodzakelijk om een aanvraag “particulier initiatiefvoorstel” bij B&W van de Gemeente Venlo te doen waarin duidelijk wordt dat er voldoende draagvlak is in Belfeld.

Daarom wordt de inwoners van Belfeld gevraagd om het enquêteformulier hierover online in te vullen.

De werkgroep neemt binnenkort contact op met de eigenaar van een geschikt geacht stuk grond. Mede afhankelijk van de uitkomst van dat contact en een inschatting van de realisatiekosten, wordt een aanvraag gedaan bij de Gemeente Venlo.

De werkgroep zoekt ook nog enkele enthousiaste vrijwilligers.

Heb je interesse?

Reageren kan per mail naar frans.verhaegh@home.nl of bel 06-3036 4986 of neemt contact op via de Facebookpagina “Hondenspeelveld Belfeld”.

btnEnquete

De enquête is tot en met zondag 22 januari in te vullen.