Nieuws

Informatieavond KOM.MIJN

14 november 2019
Op dinsdagavond 26-11-2019 is er van 19.00 tot uiterlijk 21.00 uur een informatieavond op KOM.MIJN voor alle ouder(s)/verzorger(s) van kinderen die in 2016 en 2017 geboren zijn. Dit zijn de kinderen die per volgend schooljaar (of in de loop daarvan) 4 jaar worden en dan op de basisschool zullen gaan starten. Tijdens deze avond wordt algemene informatie gegeven over basisschool KOM.MIJN en wordt specifieke informatie gegeven over de aanmelding van leerlingen en de werkwijze in de kleutergroepen (groepen 1 en 2). Naast de basisschool zal ook het kindercentrum van KOM.MIJN zich presenteren en aanvullende informatie geven over buitenschoolse opvang. KOM.MIJN: centrum voor onderwijs en zorg, Pr. Frederikstraat 67a, 5951 BR Belfeld.