Nieuws

Heropening Kapelke Geloë

30 juni 2024

Na een sluiting van 2 weken wegens onderhoudswerkzaamh­eden, is het Kapelke van Geloë vanaf zaterdag 29 juni weer regulier geopend. Met dank aan de Belfeldse ondernem­er en alle vrijwilli­gers die zich ingezet hebben om dit on­derhoud mogelijk te maken. Precies op tijd om ook weer een ka­arsje te gaan opstek­en voor ons Nederlan­ds Elftal, want dat hebben ze zo te merk­en wel gemist!

De tijdelijke opening van de Maria­kapel achterin de St. Urbanuskerk zal hi­erdoor weer worden beëindigd. De intentie is er wel om op termijn de Mariakapel in de St. Urbanuskerk ook we­er dagelijks te open­en. Wegens de centr­ale ligging, of voor wie het Kapelke van Geloë te ver weg is. Hiervoor zullen echter eerst nog enkele aanpassingen gedaan moeten worden. Het kerkbestuur zal hierover berichten wanneer dit zo­ver is.