Nieuws

Een onbekende Raad?

29 maart 2020

Het bestuur van de Gehandicaptenraad Venlo (GRV) heeft het jaarverslag 2019 openbaar gemaakt. Wellicht een organisatie, die lang niet bij iedereen bekend is. Goed om eens te lezen hoe deze organisatie werkt. Het jaar 2019 werd gekenmerkt door afscheid en een nieuwe werkwijze om de visie en missie van de GRV te realiseren. Het afscheid stond in het teken van het terugtreden van enkele bestuursleden.
Zij hebben jarenlang geholpen om de GRV die positie te geven, die nodig is om de belangen van mensen met een beperking en/of chronische ziekte in de gemeente Venlo zodanig te behartigen, dat hun stem niet alleen gehoord wordt, maar dat er ook geluisterd wordt naar hun wensen en behoeften. Klik op de link om het Jaarverslag Gehandicapten Raad te openen.