Nieuws

De Dorpskrant van juni 2004

10 december 2022

In de editie van de Dorpskrant die we vandaag bespreken wordt aandacht besteed aan een nieuwe ontwikkeling in het stadhuis om burgers meer te betrekken bij politieke besluitvorming. Het is “burgerinitiatief” gedoopt. Burgers met een goed idee of voorstel die 300 of meer handtekeningen verzamelen van kiesgerechtigde inwoners kunnen dit op de agenda van de raadsvergadering plaatsen. Deze moet het idee of voorstel bespreken en er een besluit over nemen.
Natuurlijk prikkelt dit bericht mijn nieuwsgierigheid. Graag wil ik weten of de gemeente Venlo in 2022 het concept “burgerinitiatief” nog steeds omarmt, en zo ja hoe. We kennen natuurlijk allemaal de “Belfeld Ambitieboeken” uit 2019, een prachtig voorbeeld van burgerinitiatief. Hoe is het nu met die projecten die daaruit zin voortgekomen en hoe heeft de gemeente met de burgers samengewerkt?

Op de website van de gemeente Venlo vond ik al snel een interessant document over een in 2022 uitgevoerd onderzoek getiteld “Burgerinitiatieven belicht – De werkwijze van de gemeente Venlo bij burgerinitiatieven”

De belangrijkste uitkomsten van dit onderzoek zijn als volgt:

  • De inwoners van Venlo nemen geregeld zelf initiatieven, met name op groen en zorg
  • Initiatiefnemers hebben veelal positieve ervaringen met de gemeente, en voelen zich goed geholpen
  • Het hebben van contacten bij de gemeente lijkt een succesfactor voor de initiatieven
  • Toegang voor initiatiefnemers is niet geregeld en de gemeentelijke besluitvorming is veelal ad-hoc
  • Continuïteit van initiatieven op de langere termijn is een aandachtspunt
  • Over de effecten kunnen we nog niet veel zeggen.

Het feit dat de gemeente zo’n onderzoek heeft laten doen toont aan dat ze wil investeren in burgerinitiatieven en dat ze open staan voor verbeteringen in de samenwerking met burgers. Lees het hele rapport hier.

Heb jij ook een idee voor een burgerinitiatief? Neem dan contact op met Dorpsraad Belfeld door een bericht te sturen naar dorpsraad@belfeld.nu. Of heb je positieve of negatieve ervaringen naar aanleiding van een burgerinitiatief dat je zelf hebt geïnitieerd? Laat het ons weten door een bericht te sturen naar info@belfeld.nu.

Ook mooi om te lezen is het ingezonden stuk van Har Martens die, net als ik, heeft genoten van het artikel over Belfeld in 2010. Har stelt betere wandel- en fietsvoorzieningen voor langs de maas. Verderop in de Dorpskrant schrijft ook Harie een ludiek artikel over wandelen langs de maas in Belfeld.
Natuurlijk staan er nog veel meer lezenswaardige artikelen in deze dorpskrant. Van de Nationale dodenherdenking, via een interview met wethouder van der Zwaag en nieuwe wandelroutes naar een artikel over normen en waarden in onze samenleving.

Ben je benieuwd naar al deze artikelen? Lees dan hier de hele Dorpskrant nog eens door.

Veel leesplezier.