Nieuws

Algemene Hulpdienst nodig?

31 maart 2020

Al ruim 40 jaar steekt de Algemene Hulpdienst Tegelen-Steyl-Belfeld (AHD) een helpende hand uit. De Algemene Hulpdienst is er ook voor telefonische luistergesprekken. Gezien de momenteel zorgelijke situatie en de nog niet heldere vooruitzichten, heeft het bestuur van de AHD in goed overleg besloten dat het Meldpunt voor al onze cliënten telefonisch bereikbaar is. Ook zullen vrijwilligers met mensen, die daar behoefte aan hebben, telefonische luistergesprekken voeren. Meer informatie? Lees dan hun bericht.