Evenement

Inloopbijeenkomst dijkversterking Belfeld

woensdag 17 juli 2024
van 00:00 tot 00:00 uur

Rijksweg Zuid 9 in Belfeld

Eerste werkzaamheden MaaSamen
Nadat het Waterschapsbedrijf Limburg (WBL) op 6 juni is gestart met het verleggen van de rioolwaterpersleiding nabij de Rijksweg Zuid in Belfeld, is de aannemerscombinatie MaaSamen op 24 juni gestart met het projectgebied van dijkversterking Belfeld te onderzoeken op ontplofbare oorlogsresten. Nadat het gebied is vrijgegeven gaan ze vanaf maandag 8 juli aanvullend archeologisch onderzoek uitvoeren. Ook nemen ze verspreid over het projectgebied grondmonsters om een beter beeld te krijgen van de opbouw van de ondergrond. De verwachting is dat ze half juli deze fase van de werkzaamheden hebben afgerond.

Om geïnteresseerden te informeren over het project, organiseert aannemerscombinatie MaaSamen van het project Dijkversterking Belfeld op woensdagavond 17 juli van 19:00 uur tot 20:30 uur een informatiebijeenkomst. Deze vindt plaats op de Rijksweg Zuid 9 te Belfeld (buiten bij het kantoorpand).

Tijdens deze avond kunt u vrij inlopen en krijgt u informatie over het project. MaaSamen informeert u onder andere over het voorlopige ontwerp van de nieuwe waterkering, de voorlopige planning van de werkzaamheden en de maatregelen om de hinder tijdens de werkzaamheden te beperken. Ook is er gelegenheid om vragen te stellen.

Vriendelijk verzoekt MaaSamen u om zich uiterlijk maandag 15 juli aan te melden voor de inloopbijeenkomst door een email te sturen naar: omgeving-belfeld@boskalis.com.