Viaduct A73

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Het viaduct in aanbouw in maart 2006.

Wegens ontginning in de 2e helft van de 19e eeuw werden in het Meelderbroek rechte wegen met tussenverbindingen aangelegd. Zo ontstaat ook omstreeks 1875 de Broekstraat. Voordien liep de weg niet verder dan tot ongeveer de Sportlaan/Aan het Broek, waar de weg in het Meelderbroek uitkwam. Deze route vanaf de oude dorpskern naar het broekgebied werd gebruik als veedrift om koeien en schapen vanuit de boerderijen naar de weidegronden te brengen. Deze verbinding stond daarom tot 1931 bekend onder de naam Koestraat. Omstreeks 1905 werd langs de weg het smalspoor van de dakpannenfabriek Janssen-Dings aangelegd. In de eerste helft van de twintigste eeuw werden ook de hoofdverbindingen vanuit Belfeld, zoals de weg naar Geloo en Leemhorst en de Nieuwe Dijk (huidige Maalbekerweg) naar Nieuwerf en Maalbeek verhard, verbreed of geschikt gemaakt voor goederenvervoer. De benaming Broekstraat wordt op 17 januari 1931 door de gemeenteraad van Belfeld vastgesteld voor het verlengde van de Wilhelminastraat tot en met Maria-hoef.

49 Broekstraat Belfeld
De broekstraat in 1949 op het oosten gemaakt

Twee Belfeldse wegen waren van provinciaal belang. Dat waren de weg vanaf de Rijksweg naar de  gemeentegrens met Tegelen, die via Geloo liep, en de weg vanuit het centrum naar Maalbeek. De zogenoemde Streekweg (thans de N271) werd in 1975 aangelegd om de kernen langs de oude Rijksweg te ontlasten.

Broekstraat smalspoor
Het smalspoor dat over de broekstraat het dorp in leidde

Het wegennet bij Belfeld veranderde in 2008 sterk met de ingebruikname van de A73-zuid. De doorgaande functie van de Maalbekerweg verviel, terwijl de Venweg in Geloo werd opgewaardeerd met op- en afritten van de autoweg. Een viaduct maakte het bosgebied op het hoogterras bereikbaar. Een nieuwe verbindingsweg (de Boxhoverweg) langs bedrijventerrein Geloërveld zorgde voor de relatie tussen Rijksweg en A73-zuid.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
De A73 in aanleg in 2006

In december 2018 is de redactie van De Dorpskrant Belfeld met kinderen van B.S. KOM.MIJN rond de tafel gaan zitten, met de vraag hoe zij het wonen en leven in Belfeld ervaren. Joris Gitmans gaf destijds aan; ”Als ik ga mountainbiken, fiets ik onder het viaduct van de A73 door. Ik vind het erg saai daar. Grijze wanden, stenen op de grond en heel weinig licht. Waarom kan dat niet mooier worden?”

Ook in de Belfeld Ambitie Boeken (2018) was één van de wensen de entree vanuit Belfeld Oost, het Meelderbroek-viaduct onder de A73, te verfraaien. De Dorpsraad heeft dit initiatief op de Samenlevingsagenda van Belfeld gezet en dit is door enthousiaste inwoners opgepakt. Zij hebben gekozen voor een ontwerp van Vincent Huibers Graffiti Agency en Pim Bens/Vlakwerk dat in mei 2022 uitgevoerd is.

Meelderbroek viaduct 2022 2
Het viaduct in februari 2022 voordat het kunstwerk is aangebracht.

Tijdens de ‘Trots op Belfeld’ dag op 18 juni 2022 is het vernieuwde Meelderbroek viaduct officieel geopend door Joris Gitmans en wethouder Frans Schatorjé.

Bronnen;

  • Belfeldclopedie – Ragdy van der Hoek
  • Dorpskrant Belfeld, december 2018
Venlo Mien Hert