Smalspoor

Exact op deze locatie bevond zich in de jaren 1906 tot oktober 1966 een smalspoorlijn, met een spoorbreedte van 60 cm. Het smalspoor werd aangelegd door dakpannenfabriek Janssen-Dings (JD), gesticht in 1892. Destijds gelegen midden in de huidige kern van Belfeld tegenover Gemeenschapscentrum De Hamar. Het smalspoor werd gebruikt voor het vervoer van klei vanuit de kleigroeves van JD, net voor de Duitse grens, richting de fabriek.
Als enige in Belfeld ging JD – op een onbekend tijdstip – over van paarden naar motortractie. In de jaren rond 1915 werd hier over het smalspoor minstens 4500 m3 klei ofwel 6000 kipwagens per jaar vervoerd.
Het smalspoor hield het lang vol, maar in mei 1962 zei de gemeente de overeenkomst met ingang van 31 juli 1964 op. Verlenging was wel mogelijk, maar dan werd de jaarlijkse vergoeding, die al sinds 1906 150 gulden per jaar bedroeg, vervijfvoudigd. In 1964 was al sprake van een vertienvoudiging. Als tegenprestatie wilde JD dan wel dat de wegen naar de kleigroeves geschikt werden gemaakt voor vrachtwagens.
De gemeente had toen al geconstateerd dat de tramlijn in de wegberm van de Broekstraat hoger lag dan de weg zelf, waardoor de weg niet goed afwaterde. De gemeente wilde de wegen pas verbeteren als JD eerst dit mankement verhielp. JD hield zich niet aan de afspraken.
Toen er een elektriciteitskabel moest worden gelegd, werd op last van de gemeente een stuk tramlijn weggehaald. Tot ongenoegen van JD werd de tramlijn daarna niet hersteld. Aan de affaire kwamen de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, een advocaat en een commissie van goede diensten te pas. Merkwaardig was dat JD belang bleef stellen in de tramlijn, maar zich aan geen enkele afspraak hield.
Pas in oktober 1966 verwijderde JD de rails in de Julianastraat en hier aan de Broekstraat; bij de groeve pas in de jaren 1970.

Er liepen op meerdere locaties smalsporen door Belfeld, van diverse fabrieken.