Sint-Urbanuskerk

l 3444

De nieuw te bouwen Urbanuskerk zou een herinnering moeten zijn aan de in de oorlog verwoeste neoromaanse kerk die gelegen was aan de Maas. Architect Stephan Dings ontwierp in december 1945 een kruisbasiliek met verhoogd priesterkoor in gotische vormentaal. Dit ontwerp kon klaarblijkelijk de goedkeuring niet wegdragen, want op 10 november 1947 kreeg hij de opdracht een kerk te bouwen in ‘basilicastijl’. Vanaf het begin was duidelijk dat de nieuw te bouwen kerk niet op de oude locatie van de verwoeste kerk aan de Maas zou komen te liggen, maar meer centraal in de gemeente.

In afwachting van de realisatie van de nieuwe kerk werd de gymzaal bij de Aloysiusschool in gebruik genomen als noodkerk.

Op 3 december 1948 werd de kerk aanbesteed. De bouw van de kerk, in verband met bezuinigingen nog zonder toren, werd begin 1949 voor een bedrag van 242.415 gulden gegund aan de firma Haegens en Martens uit Horst. Aangezien op dat moment te veel kerken in aanbouw waren, weigerde het ministerie van Wederopbouw en Volkshuisvesting een bouwvergunning. Die kwam uiteindelijk op 28 december 1949. In februari 1950 konden de fundamenten uitgegraven worden.

De eerstesteenlegging was op zondag 30 juli 1950. Na het plechtige lof vertrokken de parochianen in processie naar het bouwterrein waar de eerste muren van de kerk al zichtbaar waren. Ze werden voorafgegaan door de harmonie, daarna volgden enkele bruidjes die de eerste steen droegen en tenslotte de geestelijkheid met de misdienaars. Op de steen staat “Anno Domini 1950”. De bijbehorende oorkonde werd in een loden koker in een uitholling aan de achterzijde van de steen geplaatst.

Op 21 juni 1951 was de kerk nagenoeg voltooid. Op het feest van Maria Tenhemelopneming, 15 augustus 1951, vond de inzegening plaats.

In 1956 worden de oude pastorie en kapelanie verkocht. Pastoor Stevens neemt tijdelijk zijn intrek in een huurwoning. Omdat door genoemde verkoop financiën vrijkomen, volgt in 1956 toestemming voor de bouw van twee woningen bij de kerk. Als pastoor Stevens zich op de Irenelaan heeft gevestigd, komt snel bericht van de overheid dat de toren in 1958 gebouwd mag worden. Er zijn in de tussentijd wijzigingen aangebracht aan het ontwerp van met name het bovenste gedeelte van de te bouwen toren. Daar waar nu de wijzerplaten van het uurwerk hangen, werden oorspronkelijk galmgaten getekend. De zogenaamde kaars, het hoogste gedeelte waar zich de klokkenstoel bevindt, zou smaller worden. Aan de basis van deze kaars zouden vier hoektorens worden geplaatst. Na de aanpassing van de bouwplannen werd de toren tussen 19 april en 14 december 1958 gebouwd door aannemer gebr. Baeten uit Venlo. Op 14 december 1958 was men zover, dat de drie torenklokken konden worden opgehangen. Twee maanden later kon ook het uurwerk worden geplaatst.

l 3445

In maart 1960 kreeg de kerk een vloer uit Noorse leisteen. Mgr. Moors consacreerde de kerk op 5 april 1964.

Op 2 juni 1963 werd een nieuw orgel in gebruik genomen. Vooral de onvermoeibare inzet van pastoor Stevens (1947-1968) heeft de realisering van deze kerk mogelijk gemaakt.

In april 2021 bestond de Sint Urbanus parochie 450 jaar.

Klik pastoor om een lijst met alle pastoors van de sint Urbanus parochie te bekijken. 

Bronnen:

  • boek Belfeld van eeuwwisseling naar eeuwwisseling
  • boek 400 jaar Parochie
  • informatie Twan Ernst
Venlo Mien Hert