Raadhuis Belfeld

50 big

In de negentiende eeuw beschikte de gemeente Belfeld niet over een raadhuis. De gemeentelijke organisatie stelde aanvankelijk weinig voor. Vergaderingen van het dorpsbestuur vonden waarschijnlijk in de plaatselijke herberg plaats of bij de burgemeester thuis. Vanaf 1830 kreeg de gemeenteschool hier op de Markt in toenemende mate de rol van gemeentehuis.

raadhuis Belfeld 1922
Het raadhuis in 1922

Vanaf 1873 is sprake van een raadhuis, als onderdeel van het schoolgebouw, en in 1894 van een raadhuiskamer. Met de groei van de gemeente en de toename van het takenpakket nam de roep om een nieuw en meer representatief raadhuis toe. Het was burgemeester Jacobus Jacobs, die zich vanaf zijn benoeming in 1911 sterk maakte voor een nieuw onderkomen. Na jaren van discussiëren slaagde Jacobs erin een (minimale) meerderheid voor zijn plannen te krijgen. In 1916 werd het oude schoolpand/raadhuis afgebroken en verrees op dezelfde plek een nieuw raadhuis naar een ontwerp van de Tegelse architect Lambert Noten (1886-1965). Op 6 augustus van datzelfde jaar werd de eerste steen gelegd (rechts in de voorgevel naast de bordestrap) en op 19 juli 1917 kon in de nieuwe raadszaal het glas worden geheven tijdens de eerste raadsvergadering. De nieuwbouw kreeg in de geest van de tijd een representatief en monumentaal karakter. Het ligt vrij met een statige uitstraling en een symmetrische opzet.

RaadhuisBelfeld
Auto’s op de markt
Raadhuis in jaren 30
Het Raadhuis in de jaren 30.
Markt met Raadhuis
Garage Jacobs met op de achtergrond het Raadhuis aan de markt.

Het bouwjaar staat behalve in de gevelsteen ook in het smeedijzeren vaantje op de dakruiter. In een van de vertrekken op de begane grond stond vele jaren de brandspuit. In de loop der jaren werd zowel het interieur als het exterieur van het raadhuis diverse malen verbouwd. Zo verdwenen vier hoge schoorstenen op de zijgevels.

In 1976 verhuisde de raad naar gemeenschapshuis De Hamar aan de Julianastraat. Dat gebeurde omdat het raadhuis aan de Markt te klein was geworden en er geluids- en trillinghinder was van het treinverkeer. Het oude raadhuis bood hierna onderdak aan het streekcentrum voor maatschappelijk werk, er vestigde zich een tandarts, een fysiotherapeut en er werden muzieklessen gegeven. In mei 1993 werd het pand aan een particuliere ondernemer verkocht, die het renoveerde om er een bruin café in te huisvesten. Uiteindelijk werd er in 1997 een restaurant in gevestigd dat eind 2022 har deuren sloot. Het pand werd in 2011 door de gemeente Venlo aangewezen als gemeentelijk monument.

windvaan raadhuis
Het smeedijzeren vaantje op de dakruiter

 

Venlo Mien Hert