Prinsessenbosje

Het Prinsessenbosje in Belfeld is een klein stukje bos dat als park tussen de Bosstraat, Pastoor Hermensstraat en Beatrixlaan bewaard is gebleven. Het ontstaan van de naam is niet helemaal duidelijk, maar zal ongetwijfeld te maken hebben met de nabijgelegen Beatrixlaan.

prinsessebosje

Het bijzondere aan dit bosje is dat het oorspronkelijke karakter ervan, bewaard is gebleven. Oorspronkelijk vormde het een onderdeel van een groter stuifduinlandschap (rivier- of maasduinen) waarop struikgewas of kreupelhout groeide. De zandgrond was niet erg vruchtbaar.

Omstreeks 1900 werd het beplant met grove dennen. In die tijd een gebruikelijke houtsoort voor gebruik in de mijnbouw in Zuid-Limburg en een pionierssoort, die goed groeit op voedselarme gronden zoals deze droge zandgronden. Vanaf de jaren vijftig van de 20e eeuw werd het gebied rondom ontwikkeld voor woningbouw en raakte het Prinsessenbosje ingesloten door woningen. Gelukkig bleef dit bosje gespaard en inmiddels hebben veel dennenbomen een respectabele leeftijd bereikt.

Het gedeelte ten noorden van de Beatrixlaan is in gebruik door de Scouting Belfeld, een vereniging die op 11 juli 1946 als katholieke verkennersbeweging ‘Don Bosco’ werd opgericht. Aanvankelijk waren zij gevestigd in een blokhut op de Kozakkenberg (nu bedrijventerrein Pannenberg). In 1953-1954 werd, deels met materiaal uit de oude blokhut hier aan de Beatrixlaan een nieuwe hut gebouwd. De naam ‘Kozakkenhut’ is dus afkomstig van de oude locatie.

Kozakkenhut

Bron; Boek ‘Belfeldclopedie’ – Ragdy van der Hoek

Venlo Mien Hert