Maalbeek – Malbeck

maalbeek 1958
Het pand in 1958

Het gebied van Maalbeek behoorde van oudsher tot het grondgebied van de gemeenten Kaldenkirchen en Bracht. Deze plaatsen maakten tot de Franse tijd rond 1800 deel uit van het hertogdom Gulick.

Tegelen en Steyl behoorden daar ook toe. Door de besluiten van het Wener Congres (1815) werd de grens tussen Nederland en Pruisen vastgesteld op 800 roeden (één roede is 3,76 m) van de Maas, de afstand van een kanonschot. Door deze grenscorrectie wordt Maalbeek in 1817 bij de gemeente Belfeld gevoegd.

Café Maalbeek G. Linssen 1949

De oude hoeve Maalbeek met de bijbehorende watermolen werd voor het eerst in een oorkonde van 1418 genoemd. In 1766 werd de boerderij in de huidige vorm herbouwd. Waarom, is niet duidelijk. Mogelijk is ouderdom de oorzaak, van brand of verwoesting is niets bekend. Het herbouwde pand is een Hallenhuisboerderij; woonruimte, stallen en schuren onder één dak, met de toegangsdeur in de voorgevel.

Lange tijd waren inwoners van Kaldenkerken verplicht hun graan op de watermolen van Maalbeek te laten malen (Maaldwang). Pas bij de Franse overheersing (rond 1800) komt hier een einde aan. De molen wordt in 1883 stilgelegd en enkele jaren later afgebroken. De fundamenten van het laatste molengebouw zijn weer opgemetseld en zichtbaar gemaakt.

saksische hallenboerderij

In de tweede helft van de 17e eeuw en in de 18e eeuw was het landgoed Maalbeek eigendom van de familie Von der Reidt, later ook genoemd als Van de Riet. Nadat Malbeck bij Belfeld was gekomen, kwam de molen in Nederlands bezit. Daarna volgden er nog meerdere eigenaren. In 1897 kwam het landgoed in bezit van de familie Steegh uit Venlo. Hendricus Steegh, een neef van de eigenaars, komende van Bosserhof in Tegelen, gaat er wonen. Anna, één van zijn twee dochters trouwde met Godfried Linssen en dat echtpaar ging in Maalbeek wonen. Na de dood van Godfried bleef zijn zoon Piet, getrouwd met Ida Louisa Hoezen, daar wonen tot 1971. Hij opende in de 30-jaren een café met buiten beugelbaan.

mde

In 1970 kwam het landgoed in bezit van de familie Brauer, eigenaar van een transportbedrijf te Belfeld. In 1974 werd het pand inwendig verbouwd tot een hernieuwd horecabedrijf.

cafe Maalbeek 1999
Een foto uit 1999

Hierna heeft het pand, gedurende een drietal decennia, met wisselende ondernemers, een horecabestemming. In 2007 wordt het pand nog wel bewoond, maar het café en het restaurant zijn al enkele jaren gesloten.

In 2022 hebben José Lenders en Wim Holtman het pand gekocht. Op Hemelvaartsdag 2023 hebben zij er weer een prachtige horeca gelegenheid geopend.

Bron Pidor

Venlo Mien Hert