De Loswal

62 loswal omstreeks 1935
De loswal omstreeks 1935

Met een lengte van 4 kilometer begrenst de Maas op een natuurlijke wijze de westzijde van Belfeld. Als vormgever van het landschap heeft de Maas een alles bepalende invloed gehad op de dorpsontwikkeling. De kleiafzettingen van de Maas werden in Belfeld al vanaf de Romeinse tijd gebruikt voor de vervaardiging van dakpannen. Handel en visserij brachten eeuwenlang economisch gewin naar ons dorp. Maar de rivier werd ook gebruikt voor legertochten, zoals in de Tachtigjarige Oorlog.

Hier, aan het einde van de Maasstraat ligt de loswal, waar schepen voornamelijk de producten van de plaatselijke kleiwaren industrie laadden. Midden 19e eeuw was hier ook een voetveer richting Baarlo.

In Belfeld waren in de loop der tijd drie loswallen. De oudst bekende loswal was de Hamar aan de Mergelstraat. Tussen 1805 en 1830 lag er een loswal aan het Oude Veerpad. In 1876 werd een derde havenkade aangelegd aan de Maasstraat, ter hoogte van café Maaszicht. In de jaren 1924 – 1929 ontstond een stuw- en sluizencomplex ter hoogte van Belfeld. Na de Maaskanalisatie werd die loswal verbeterd, omdat het peil van het rivierwater door de aanleg van de stuw enkele meters was verhoogd. Schepen werden gedwongen te wachten alvorens ze de sluis door konden. Vanuit het plaatselijke café Maaszicht aan de Maasstraat begon Jan van Hooren in 1932 met de parlevinker ‘de Uiver’ later vervangen door de ‘Time is Money’, als varende winkelboot, de schepen op de Maas van proviand te voorzien.

169 parlevinker aan de loswal
De parlevinker aan de loswal

Op 29 april 2008 is de laatste parlevinker Wim van Hooren, in Belfeld op de Maas gestopt en in 2019 is café Maaszicht afgebroken.

178 café Maaszicht ansichtkaart
Café Maaszicht.

De loswal blijft een belangrijke plek voor Belfeld vervullen. Elk kind in Belfeld heeft hier wel eens gestaan. Sinds 1973 meert de stoomboot van Sinterklaas hier jaarlijks aan. De intocht van Sinterklaas wordt georganiseerd door het Kinder Ontspannings Werk (KOW) in samenwerking met de Maashopper, onder muzikale begeleiding van de Belfeldse Harmonie Kunst na Arbeid.

Klik  Sinterklaas om te zien hoe Sinterklaas dit elk jaar weer beleeft.

Venlo Mien Hert