KOM.MIJN

KOM.MIJN

Op vrijdag 18 juli 2003 hebben de kinderen het schooljaar 2002 – 2003 afgesloten. Op dat moment hielden de vertrouwde namen ” ’t Bolveld”, “de Leygraaf”en “de Sprunk” voor onze drie Belfeldse basisscholen op te bestaan. Formeel gebeurde dit op 1 augustus 2003, de fusiedatum, en de start van Basisschool KOM.MIJN. Tientallen jaren hebben deze drie basisscholen

voor goed en hoogwaardig onderwijs gezorgd. In samenwerking met de ouders heeft het personeel zich hiervoor ingezet.

Een van de belangrijkste redenen om te fuseren was dat de organisatie van het onderwijs meer rendement zou opleveren en dat de doelstelling dat kinderen zich optimaal en breed moeten kunnen ontwikkelen beter gerealiseerd kon worden. Dit alles, zoals ouders en kinderen gewoon zijn, binnen een vertrouwde, veilige en geborgen omgeving.

Het gebouw was na de schoolvakantie nog niet helemaal af. De eerste lessen in dit gebouw werden in oktober 2003 gegeven.

Venlo Mien Hert