De Sprunk

In 1965 werd de Wilhelminaschool aan de Prins Frederikstraat geopend. Belfeld had toen weer een gemengde school.

De Wilhelminaschool was de derde lagere school. De leerlingen die deze school bezochten kwamen vooral uit de buurt Bolenberg. Ze kregen les in een houten gebouw. Pas in 1979 werd een nieuw, stenen gebouw in gebruik genomen op de hoek

Prins Frederikstraat-Broekstraat. De naam van de school werd bij die gelegenheid gewijzigd in De Sprunk (dialect voor bron). In 1990, bij het 25-jarig bestaan, telde De Sprunk 179 leerlingen. Eerder, in 1972, was aan de Zandstraat de Leijgraafschool

geopend.

In 1976 werd de toen zestig jaar oude Theresiaschool gesloopt. Na de zomervakantie van 1975 startten de leerlingen en de onderwijzers in de gerenoveerde Aloysiusschool. Om naamsverwarring te voorkomen kwam er een nieuwe naam:

basisschool ’t Bolveld. Die naam is ontleend aan het onvruchtbare (bol) gebied (veld) waarop de school is gebouwd. Op 27 december 1975 was de officiële opening. In 1988 ging aan de Prins Frederikstraat openbaar onderwijs volgens het Jenaplan-concept van start in een leegstaand lokaal van basisschool De Sprunk. De openbare Jenaplanschool Belfeld startte met

twee leerkrachten en zeven leerlingen. In 1989 verhuisde de school naar de voormalige kleuterschool Sint-Gabriël aan de Schoolstraat en ging daar verder onder de naam De Troebadoer. Omdat er niet genoeg leerlingen waren, fuseerde De Troebadoer op 1 augustus 1995 met De Klimop in Reuver en ging verder als De Triolier. Een verdere daling van het aantal leerlingen zorgde ervoor dat de school per 1 augustus 1998 haar deuren moest sluiten.

In 2003 fuseerden de drie Belfeldse basisscholen. In 2004 werd de Sprunk gesloopt en is er lange tijd een natuur speelveld geweest.

Woningcorporatie Woonwenz gaat nu 13 levensloopbestendige huurwoningen bouwen op het terrein van de voormalige schoollocatie ‘De Sprunk’ in Belfeld. De woningen worden gasloos en energieneutraal. Kijk hier voor meer informatie.