De Ceres hoeve

Cereshoeve Oost 3

De Cereshoeve vanaf de Oostzijde

U staat hier voor één van de grootste boerderijen die nog in Belfeld te vinden is. Rond 1870 kwam ene Peter Bolten hier samen met zijn vrouw Johanna Bellen en hun drie kinderen vanuit het Duitse Breyell in Belfeld wonen. In augustus 1897 werd de oorspronkelijke hoeve door een brand in de as gelegd. De huidige dubbele hoeve is in 1910 gebouwd.
De familie Bolten heeft hier gewoond tot ongeveer 1941. De hoeve werd in deze periode meestal door meerdere families tegelijk bewoond.

Rond 1900 ging maatschappij Ceres, een voorloper van de Heidemaatschappij, zich bezighouden met de ontginning van gronden in het Belfeldse Broek. De maatschappij was vernoemd naar de Romeinse godin van de akkerbouw en de moederliefde. Ceres pachtte toen ongeveer 65 hectare grond van de gemeente Belfeld, in de buurt van de Duitse grens. Zure broekgronden werden met kunstmest veranderd in vruchtbare akkers. In 1910 liet de ontginningsmaatschappij deze grote boerderij bouwen met stalling voor 32 koeien. Vanaf toen wordt de boerderij, ook door Bolten, de “Cereshoeve” genoemd. Waarschijnlijk was Bolten eerst de pachter en vervolgens de eigenaar van de hoeve. De ontginningswerkzaamheden werden vooral in het kader van de werkverschaffing verricht tijdens de economische crisis in de jaren dertig.
De Ceresweg en de Ceresboerderij in het Meelderbroek herinneren nog aan deze ontginningsmaatschappij.

Johann Bolten
Johan Bolten

 

Circus Boltini

De oudste zoon van het echtpaar Bolten-Bellen, Johannes, voelde zich sterk aangetrokken tot de wonderlijke wereld van de kermis, het variété en het circus. Vrij snel startte hij een eigen bedrijfje en ging de artiestennaam “Boltini, de Heksenmeester uit Belfeld” gebruiken. Ook zijn kinderen en kleinkinderen waren actief in het circuswezen. Uiteindelijk werd Wilhelm Akkerman (1920-2003) de directeur van het zeer bekende circus “Toni Boltini”. Circus Boltini was in de periode 1960-1970 het grootste en beroemdste circus van Nederland en België. Toni Boltini (1920-2003) wordt wel de aartsvader van het Nederlandse circus genoemd.
Nazaten van de familie Akkerman (en dus ook van Johannes Bolten) zijn ook nu nog in allerlei circussen actief. Kijk maar eens op hun website:
https://https://www.circusboltini.nl/

Filmpje over Circus Boltini in 1962
de tent van boltini
De tent van Cirus Boltini in 1950 in Reuver

 

Weetjes

  • In 1889 had het huis simpelweg huisnummer 67. De huizen van Belfeld werden in die tijd doorlopend genummerd. Er waren toen 116 huizen in het dorp met in totaal 593 inwoners.
  • In diverse kranten uit 1950 vinden we artikelen en advertenties over het circus Boltini dat zijn honderdjarig bestaansfeest viert op 9 en 10 augustus in Reuver. Op de Cereshoeve ligt de bakermat van dit circus. Honderd jaar geleden stichtte de grootvader van de eigenaren zijn reizende onderneming. Iedereen die Bolten heet mag gratis een voorstelling komen bijwonen.
  • Bij de jubileumvoorstelling op 9 en 10 augustus 1950 in Reuver kon het honderdjarig bestaan van circus Boltini onmogelijk worden gevierd. De grondlegger Johan Bolten werd immers in 1862 geboren en dat was op dat moment niet eens honderd jaar geleden. Wie de geschiedenis van Circus Boltini bestudeert, bemerkt al gauw dat de circusmensen wel vaker hun fantasie de vrije loop lieten.
Gratis naar circus Boltini LeeuwCrt.12081950

 

 

De huidige tijd

Het boerencafé is al meer dan honderd jaar verdwenen, maar de hoeve staat er nog. De familie Bolten woonde destijds in de boerderij waar we tegenwoordig de familie van Cleef woont, aan de westzijde. Zoon Ron, woont samen met zijn vrouw Anita Zoet en hun kinderen aan de andere kant. Zij zijn de eigenaren van het bekende Belfeldse fruitbedrijf.

 

Deze tekst is gebaseerd op onderzoek van Wim van Diepen uit 2020.

 

Venlo Mien Hert