Bolveldschool

In 1890 werd besloten op deze plek een nieuwe school te bouwen nadat de klaslokalen aan de Markt te klein waren geworden voor de groeiende bevolking. Het gebouw kwam in 1892 gereed. Het is één van de drie scholen waaraan de ´Schoolstraat´ haar naam te danken heeft.

In 1930 was deze school alweer te klein en werd naast het bestaande schoolgebouw, dat omgebouwd werd tot gymzaal, een nieuwe jongensschool gebouwd. Omdat het openbaar onderwijs werd omgezet naar bijzonder (Katholiek) onderwijs, kreeg de school de naam Aloysiusschool. Als gevolg van oorlogsomstandigheden brandde in december 1944 deze school uit bij een van de vele granaat beschietingen.

Hierna werd een tijd lesgegeven in de bewaarschool (kleuterschool) en in het brandspuithuisje. Omdat de gevels bij de brand waren blijven staan, werd de jongensschool volgens hetzelfde ontwerp stijl herbouwd. De gymnastiekzaal die aan de brand was ontsnapt diende van 1945 tot 1950 als noodkerk.

In 1957 volgde een uitbreiding met twee lokalen. Het leerlingenaantal bleef toenemen zodat in 1964 een vier-klassige noodschool moest worden geopend. Die school deed buiten de lesuren dienst als gemeenschapshuis.

Na de zomervakantie van 1975 startten de leerlingen van de toen zestig jaar oude meisjesschool; de Theresiaschool (die verlaten werd) en de onderwijzers gezamenlijk in de gerenoveerde Aloysiusschool. De school werd toen omgedoopt tot ’t Bolveld. Die naam is ontleend aan het onvruchtbare (bol) gebied (veld) waarop de school is gebouwd. Op 27 december 1975 was de officiële opening.

In 2003 fuseerden de drie Belfeldse basisscholen. Ze betrokken een nieuw gebouw aan de Prins Frederikstraat. Deze school heet KOM.MIJN.

De oude Bolveldschool kreeg een woonbestemming en werd, met behoud van het oorspronkelijke trapportaal, omgebouwd tot 26 appartementen. Het appartementencomplex behield de naam ’t Bolveld.

Venlo Mien Hert