Nieuws

Zomercursus Plezier op school

20 juni 2019

Doel van de cursus is om de kinderen te helpen met plezier en zelfvertrouwen naar de nieuwe school te laten gaan. Ze leren contact te leggen met andere kinderen, voor zichzelf op te komen en om te gaan met plagen en pesten. We besteden aandacht aan positief denken en non-verbaal gedrag zoals houding, oogcontact en stemgebruik. Aan het einde van het schooljaar vinden de individuele kennismakings-/intakegesprekken plaats. Voorafgaand aan de cursus vindt een ouderavond plaats om kennis te maken met de trainers en informatie over de inhoud van de cursus te krijgen. In/rond de herfstvakantie is er een terugkombijeenkomst voor de deelnemers en bestaat er de mogelijkheid voor ouders om een afsluitend gesprek aan te vragen.

Voor wie:     Aanstaande brugklassers uit de gemeente Beesel, Venray, Horst aan de Maas, Mook en Middelaar en Venlo. 

Wat:            Tweedaagse zomercursus Plezier op school.
Waar:          In Venlo en Venray op een nog nader te bepalen locatie.
Wanneer:    De week voordat het voortgezet onderwijs begint: dus tussen 12 augustus en 16 augustus. Het is nog niet helemaal duidelijk welke dagen precies.

Informatie en aanmelden
Aanmelden kan tot twee weken voor de start van de training. Voor aanmelding en vragen kun je contact opnemen met: Synthese in de betreffende gemeente of via groepswerk@synthese.nl. Mensen uit Venlo kunnen contact opnemen met Petra Gerrits, 0478 517300. Je kunt je aanmelden via de website van Synthese, www.synthese.nl via het kopje aanbod & inschrijving.