Nieuws

Woonplan De Gaes

30 augustus 2023

Het is een poos geleden dat de informatieavond “Woonplan – De Gaes” op 8 juni j.l in de Hamar heeft plaatsgevonden.

De organisatie, de zogenaamde denktank van dit prachtige initiatief van raadslid Jos Hoezen, was blij verrast door de grote opkomst van ruim 100 belangstellenden. Momenteel zijn we in afwachting van de gemeente om naar aanleiding van de visie ‘Ruimtelijke structuur 2014’ uitsluitsel te krijgen over de contouren: het oprekken van de bouwgrens.

Eén van de vervolgstappen is het oprichten van een vereniging, die in plaats van de denktank, het verdere proces van het “Woonplan – De Gaes” zal oppakken. Inmiddels hebben zich al diverse geïnteresseerden voor de ontwikkeling van het “Woonplan- De Gaes” aangemeld.

Dat dit woonplan alleen niet lukt, mag wel duidelijk zijn. De denktank of de nog op te richten vereniging zal hierin samen met bureau BIEB (Bouwen In Eigen Beheer) optrekken. BIEB begeleidt mensen die samen met toekomstige buren hun eigen woonhuizen willen bouwen. Ze helpen bij het opzetten van projecten, adviseren en coachen, maar laten ze zelf beslissen over hoe er wordt gebouwd en hoe de huizen eruit gaan zien.

Mocht je geïnteresseerd en enthousiast zijn: Aanmelden kan nog altijd middels een e-mail met je gegevens te sturen naar cpodegaes@gmail.com